Urban Lab Rzeszów

Po okresie przygotowań dokumentacji dotyczącej adaptacji koncepcji Urban Lab powstałej w IRMiR do warunków Rzeszowa, w dniu 9 października 2019 r. zainaugurowana została działalność rzeszowskiego Urban Labu.

Rzeszowskie laboratorium miejskie jest częścią pilotażowego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków z Programu Pomoc Techniczna.

Siedziba Urban Lab Rzeszów znajduje się w prestiżowej lokalizacji – przy głównym deptaku miasta – ul. 3 Maja 13 – w Galerii Paniaga. Przestrzeń o powierzchni ponad 200 m2 jest otwarta dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych funkcjonowaniem ich miasta i wypracowywaniem rozwiązań mających podnosić jakość życia w Rzeszowie.

Więcej informacji o Urban Lab Rzeszów:

https://urbanlab.erzeszow.pl

https://www.facebook.com/UrbanLabRzeszow/