Projekt Urban Lab Network in V4+

Projekt Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities był realizowany w latach 2019-2021 w ramach grantu Visegrad+. Aplikacja projektowa została przygotowana przez zespół Zakładu B3 Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, a do projektu zostali zaproszeni Partnerzy z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Głównym celem Projektu było utworzenie oraz rozwój sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których funkcjonują urban laby lub które są zainteresowane ich utworzeniem. Powstawanie urban labów w miastach V4 miało na celu ożywienie współpracy poszczególnych grup interesariuszy, zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy, bezpośrednio przyczyniające się do indukowania rozwoju lokalnego, dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego (urząd miasta) z potencjałami sektora społecznego (NGO), prywatnego i nauki. Z kolei zawiązanie sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których urban laby już aktywnie funkcjonują, przyczyniło się bezpośrednio do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów miejskich.

Więcej informacji na stronie projektu.