Urban Lab Gdynia

W efekcie powstania w IRMiR koncepcji urban labów dostosowanej do warunków polskich, w Gdyni rozpoczęto prace nad zaadaptowaniem jej do potrzeb i wyzwań miasta. Prace te zostały zwieńczone podpisaniem umowy dotacyjnej 7 marca 2019 r. przez Pana Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji. Tym samym rozpoczęto realizację zadania pn. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni”.

Projekt Urban Lab był trzyletnim eksperymentem wdrożeniowym realizowanym ze środków i przy zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Obejmował przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie.

Urban Lab to innowacyjna forma współpracy, łącząca pomysły mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Podstawowym założeniem Urban Lab Gdynia jest wymiana wiedzy i doświadczeń różnych grup, a przede wszystkim – wspólne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed miastami. Metoda ta zakłada szereg działań umożliwiających i wzmacniających współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, urzędników oraz biznesu. Efekty tej współpracy to nowe rozwiązania i procesy, dzięki którym miasto będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.

Urban Lab Gdynia to również działania, z których lokalna społeczność może korzystać już teraz. To m.in. wykłady i dyskusje w Urban Café, dostępne w formie wideo oraz podcastów. Zespół Urban Lab Gdynia we współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania zasila także gdyńską bazę otwartych danych, która jest źródłem wiedzy i informacji o mieście. W trakcie jest też przygotowanie platformy DECIDIM, czyli narzędzia online wspierającego procesy konsultacji społecznych i partycypacji. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z trwającymi konsultacjami społecznymi oraz wzięcia udziału w procesach miastotwórczych – wszystko w jednym miejscu online.

Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania Urban Lab Gdynia, określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta oraz interdyscyplinarne grono ekspertów. To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka grupę tworzą: doradca dla samorządów miast i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof. Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

Wyzwanie roku podejmowane jest w ramach prac Zespołów Tematycznych, Inkubatora Innowacji Społecznych – Programu Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto, wydarzeń, dyskusji i szkoleń w Urban Cafe oraz innych działań Urban Labu.

Więcej informacji o Urban Lab Gdynia:
https://urbanlab.gdynia.pl
https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia