Poznaj Urban Lab

Urban Lab w założeniu autorów koncepcji stworzonej w IRMiR, to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast.

  • Rozwiązania miejskie. W urban labach wspólnie szukamy innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych.

  • Otwarte dane. Staramy się "otwierać" na mieszkańców, przedsiębiorców i naukowców, także w zakresie danych miejskich.

  • Inkubator innowacji. Wspólnie z mieszkańcami szukamy kreatywnych pomysłów na miasto i testujemy je, aby potem wdrożyć!

  • Przestrzeń miasta. Dyskutujemy z mieszkańcami i ekspertami, jak powinno wyglądać nasze miasto?