Europejska Inicjatywa Miejska – trwa nabór wniosków – Urban Lab

Europejska Inicjatywa Miejska – trwa nabór wniosków

Podziel się:

Zachęcamy wszystkie samorządy do składania wniosków do nowej edycji unijnej Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, która finansuje innowacyjne (w skali UE) działania miejskie. Nabór wniosków zakończy się 19 stycznia 2023 r.

SZCZEGÓŁY

Inicjatywa: European Urban Initiative (kontynuator inicjatywy Urban Innovative Actions z okresu programowania 2014-2020): www.urban-initiative.eu

Pierwszy nabór wniosków: 10 października 2022 – 19 stycznia 2023.

Temat pierwszego naboruNowy Europejski Bauhaus (projekty mogą dotyczyć m.in.: budowy i renowacji w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej; zachowania i przekształcania dziedzictwa kulturowego; adaptacji i przekształcania budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych; rewitalizacji i regeneracji przestrzeni miejskich).

Podstawowe ramy projektów: o finansowanie mogą się ubiegać tylko miasta (ale w partnerstwie z szerokim gronem interesariuszy); maksymalna kwota finansowania: 5 mln euro ERDF; maksymalny poziom współfinansowania: 80%; okres realizacji projektów: 3.5 roku; możliwe jest finansowanie infrastruktury.

Wsparcie dla miast zainteresowanych aplikowaniem: w Sofii (Bułgaria, 29-30 listopada) oraz w Wilnie (Litwa, 8 grudnia); tematyczne sesje online (14 grudnia); spotkania indywidualne online; dokumenty, poradniki oraz FAQ – TUTAJ.

Kolejne nabory wniosków: drugi nabór planowany jest na wiosnę 2023 r. (ogłoszenie tematu/ów przewidywane jest na marcowym Forum Miast w Turynie https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/18-07-2022-cities-forum-2023-together-for-green-and-just-cities); trzeci pod koniec 2023 r. lub na początku 2024 r.; i ostatni, czwarty nabór, w 2024 r. Tematy za każdym razem wybierane i komunikowane będą przez Komisję Europejską.

Ważne: w nowej edycji Inicjatywy każdy z finansowanych projektów musi zaprosić do partnerstwa trzy tzw. miasta transferowe pochodzące z trzech różnych krajów UE – jest to szansa na zapoznanie się z Inicjatywą i skorzystanie z jej oferty w innej roli niż miasta realizującego projekt.

Więcej informacji o naborze oraz dokumenty dla zaineresowanych dostępne na stronie www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions