Publikacje

Guide to good Urban Lab ideas

Data publikacji: 12.01.2024

Kategoria:

Raport „Guide to good Urban Lab ideas” jest zbiorem opisów dobrych praktyk miejskich, podejmowanych przez różne miasta i instytucje (w tym miejskie laboratoria) w Polsce i na świecie, stanowiących inspirację do podejmowania własnych inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców. Publikacja powstała w Laboratorium Innowacji Miejskich – Urban Lab, we współpracy z Obserwatorium Polityki Miejskiej.

Exploring Urban (Living) Labs: A Model Tailored for Central and Eastern Europe’s Context

Data publikacji: 18.08.2023

Kategoria:

W artykule podjęta została próba syntezy istniejącej wiedzy i badań związanych z funkcjonowaniem urban (living) labów oraz analizy konkretnych doświadczeń ich kilkudziesięciu reprezentantów z całego świata w celu opracowania definicji oraz modelu laboratorium miejskiego, dostosowanego do warunków krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast

Data publikacji: 28.06.2022

Kategoria:

Publikacja "Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast", powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) w ramach badań niecyklicznych Obserwatorium Polityki Miejskiej. Opracowanie dotyczy przestrzeni kreatywności typu makerspace i wpisuje się w badania podejmowane w IRMiR w ramach dwóch zespołów: zespołu urban labu oraz zespołu pracującego nad dzielnicami innowacji.

How we made the Urban Lab. Conclusions and recommendations from the pilot implementation in Gdynia and Rzeszów

Data publikacji: 26.06.2022

Kategoria:

Prepared at the Institute of Urban and Regional Development in cooperation with the Department of Assistance Programmes of the Ministry of Development Funds and Regional Policy, the innovative concept of an urban institution that is aimed at solving specific problems and addresses the challenges of urban development and management by, among other things, sharing urban resources, but above all through the involvement of inhabitants, proved to be a successful idea that is worth disseminating.

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie

Data publikacji: 30.12.2021

Kategoria:

W publikacji „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie” zaprezentowano doświadczenia zespołów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urban Lab Gdynia oraz Urban Lab Rzeszów zaangażowanych w realizację nowatorskiego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach.  

Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania

Data publikacji: 14.07.2021

Kategoria:

W niniejszym opracowaniu omówione zostały techniczne aspekty otwierania danych oraz techniki w ich klasyfikacji i udostępnianiu. Poradnik obejmuje m.in. praktyczne wskazówki dotyczące inwentaryzacji danych, ukazanie roli metadanych w jakości udostępnianych danych publicznych oraz dobre praktyki w ich wizualizacji w portalu otwartych danych, tak aby były przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika.

„Poradnik (nie tylko) dla miastowych badylarzy”

Data publikacji: 12.07.2021

Kategoria:

W ramach pierwszej edycji Pomysłu na Miasto, prowadzonego przez Urban Lab Gdynia powstał „Poradnik (nie tylko) dla miastowych badylarzy”. Jest to finalny produkt mikroinnowacji pod nazwą „Program kompetencji dla początkujących ogrodników miejskich, zorientowany na potrzeby społeczne”. Treść poradnika została opracowana na podstawie spostrzeżeń i obserwacji wspólnej pracy uczestników kursu oraz zaproszonych ekspertów.