Publikacje

Poznajmy się na mieście

Data publikacji: 13.10.2020

Kategoria:

Ebook dotyczy działalności Urban Lab Gdynia oraz idei urban labów, partycypacji społecznej i open data. Zaprezentowane są w nim m.in. informacje o projektach w ramach Inkubatora Innowacji, sylwetki członków zespołów eksperckich oraz wyzwania, które stoją przed współczesnymi miastami.

Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych

Data publikacji: 01.10.2020

Kategoria:

Publikacja powstała w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów.