Publikacje

Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych

Data publikacji: 01.10.2020

Kategoria:

Publikacja powstała w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów.