Publikacje

Podręcznik Urban Lab

Data publikacji: 27.11.2020

Kategoria:

W książce „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city" zaprezentowana została koncepcja urban labów, wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Powstała ona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie miastami, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców.

Poznajmy się na mieście

Data publikacji: 13.10.2020

Kategoria:

Ebook dotyczy działalności Urban Lab Gdynia oraz idei urban labów, partycypacji społecznej i open data. Zaprezentowane są w nim m.in. informacje o projektach w ramach Inkubatora Innowacji, sylwetki członków zespołów eksperckich oraz wyzwania, które stoją przed współczesnymi miastami.

Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych

Data publikacji: 01.10.2020

Kategoria:

Publikacja powstała w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów.