Podręcznik Urban Lab

Podręcznik Urban Lab

Data publikacji: 27.11.2020

Kategoria:

Autorzy:

Bień M., Jarczewski W., Piziak B.

Opis:

W książce „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” zaprezentowana została koncepcja urban labów, wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Powstała ona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie miastami, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców. Książka ta jest pierwszą publikacją w języku polskim w kompleksowy sposób traktującą tematykę funkcjonowania laboratoriów miejskich.

W opracowaniu zarysowane zostały dotychczasowe założenia teoretyczne laboratoriów miejskich oraz przedstawiony model funkcjonowania urban labu wypracowany w IRMiR. Ostatni rozdział to zbiór wybranych dobrych praktyk zagranicznych, które mogą być inspiracją do rozwijania ciekawych projektów w laboratoriach miejskich. Zgodnie z założeniem, urban laby powinny przyczyniać się do budowania harmonijnej współpracy władz miasta z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami i poprzez wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniać się do poprawy jakości życia w mieście. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla różnych grup interesariuszy miejskich wskazówką do tworzenia i rozwijania podobnego instrumentu.

Poniżej udostępniamy bezpłatny egzemplarz elektroniczny. Publikacja będzie także dystrybuowana w miarę możliwości organizacyjnych w wersji drukowanej na największych wydarzeniach o tematyce miejskiej w Polsce.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem egzemplarza „papierowego” naszej książki prosimy o kontakt email: urbanlab@irmir.pl

Podręcznik do pobrania w dwóch wersjach:

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „lekka” (4 MB)

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „do druku” (20 MB)

Spis treści:

1. Urban laby – co to jest i jak działa

 • Idea smart city a urban lab
 • Urban lab – definicje
 • Koncepcja urban labu
 • Kto bierze udział w urban labach?
 • Kto tworzy urban laby i nimi zarządza?
 • Kto za to płaci? – finansowanie działalności urban labów

2. Zakresy działania urban labu

 • Otwarte dane
 • Inkubator innowacji
 • Innowacje technologiczne
 • Innowacje społeczne
 • Zarządzanie przestrzenią

3. Etapy działania urban labu

4. Dobre praktyki

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cytacja:

Bień M., Jarczewski W., Piziak B., 2020, Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków