Edukacja poprzez adaptację – Urban Lab

Edukacja poprzez adaptację

Lokalizacja: Manchester, Anglia

Zrównoważone systemy odwadniające, znane w Wielkiej Brytanii jako SuDS (Sustainable Drainage Systems), będą obowiązkową częścią każdego nowopowstałego projektu od 2024 roku na wyspach brytyjskich. Jest to niezbędny element adaptacji do zmian klimatycznych dla infrastruktury tamtejszych gęsto zabudowanych miast podczas deszczu, jak i dla tych leżących w pobliżu zbiorników wody. Zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze ponadprzeciętne ulewy oraz podnoszący się poziom wody. Celem SuDS jest zmniejszenie częstotliwości przepełnienia kanalizacji i zagrożenia powodziowego. 

Zrównoważone systemy odwadniające mogą przybierać wiele form. Najczęściej jednak polegają na prostej zmianie elementów nieprzepuszczających wody, takich jak beton, na przesiąkalne nawierzchnie oraz elementy zielone. Zalicza się do nich donice i ogrody deszczowe, obniżone trawniki, zielone dachy oraz wodoprzepuszczalne chodniki i parkingi. Nawierzchnie nieprzepuszczalne są wtedy konstruowane tak, aby spadający na nie deszcz bez problemu spływał w kierunku zieleni i rynien. Takie zmiany pozwalają wodzie na naturalne wsiąknięcie i odżywienie gleby, co niesie ze sobą wiele korzyści.  

Mogą one jednak mieć więcej zastosowań niż jedynie odprowadzanie wody. Szkoły w Anglii dostrzegły edukacyjny potencjał tych rozwiązań. Poprzez zapoznanie uczniów szkół z SuDS, dzieci uczą się o zmianach klimatycznych i adaptacji klimatycznej, a także angażują się w dbanie o środowisko. Interaktywne elementy SuDS zapewniają zabawę i edukację dla dzieci. W niektórych przypadkach dzieci i rodzice biorą udział również w ich konstrukcji, na przykład w sadzeniu roślin, co ma na celu zaangażowanie i edukację lokalnej społeczności. 

Przykładem szkoły wykorzystującej te systemy w kreatywny sposób jest Moorlands Junior School w Manczesterze. Szkoła używa ich do edukowania uczniów i lokalnej społeczności na temat gospodarowania wodą. Systemy są wizualnie interesujące, co tym bardziej promuje aktywne uczestnictwo. Budowa SuDS przynosi także szkole korzyści finansowe poprzez zmniejszanie opłaty ponoszonych za odprowadzanie wody deszczowej do głównego systemu nawet o 20%. Przewiduje się, że ta różnica spłaci koszty konstrukcji w ciągu 12-15 lat. 

Budżet: 22 000 £ 

Kreatywne wykorzystanie niezbędnych do adaptacji klimatycznej elementów infrastruktury do celów edukacyjnych jest dobrą metodą na zwiększenie branych z niej korzyści. Dodatkowe poszerzanie wiedzy lokalnej społeczności w tych kwestiach przyczynia się do większej publicznej świadomości klimatycznej. 

Więcej informacji: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/reimagining_rainwater_in_schools_v1_.pdfhttps://www.moorlandsjuniorschool.com/web/suds_project/348457  

Źródło zdjęć: https://gmgreencity.com/why-do-we-need-sustainable-drainage-systems/