Zespół

W Instytucie Rozwoju Miast i Regionów za realizację zadań projektowych odpowiada zespół w składzie:

Bartosz Piziak Urbanlab

Bartosz Piziak

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem kierunku zarządzenie w turystyce w ISP UJ. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz opracowań poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, na obszarach przygranicznych, a także bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz tematyce laboratoriów miejskich. Pełni rolę koordynatora projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Pasjonat podróży, fotografii i nowoczesnych technologii.

Magdalena Bień Urbanlab

Magdalena Bień

Absolwentka geografii ze specjalnością gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszary jej zainteresowań skupiają się wokół rozwoju innowacyjnych narzędzi poprawiających jakość życia w mieście. Bliskie są jej tematy z zakresu badania potrzeb i kreatywnego rozwiązywania problemów użytkowników przestrzeni miejskiej oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Wolny czas spędza w górach i w podróży.

Katarzyna Ner

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie zdobywała w projektach opartych na partycypacji społecznej oraz prototypowaniu urbanistycznym. Kocha miasto, architekturę i design.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej projekt realizowany jest przez zespół Departamentu Programów Pomocowych. Informacje na temat prowadzonego projektu dostępne są w Serwisie Programu Pomoc Techniczna.

 

 

Kontakt z zespołem projektowym w Krakowie (Zakład B3):

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

urbanlab@irmir.pl

tel. (012) 634 23 46 (w. 42/43)