Zespół

W Instytucie Rozwoju Miast i Regionów za realizację zadań odpowiada zespół Zakładu B3 - Laboratorium Innowacji Miejskich - URBAN LAB:

Bartosz Piziak Urbanlab

Bartosz Piziak

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem kierunku zarządzenie w turystyce w ISP UJ. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz opracowań poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, na obszarach przygranicznych, a także bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz tematyce laboratoriów miejskich. Pełni rolę koordynatora projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Pasjonat podróży, fotografii i nowoczesnych technologii.

Magdalena Bień Urbanlab

Magdalena Bień

Absolwentka geografii ze specjalnością gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszary jej zainteresowań skupiają się wokół rozwoju innowacyjnych narzędzi poprawiających jakość życia w mieście, z uwzględnieniem wartości sieciowania różnych środowisk oraz budowania efektywnego dialogu społecznego. Bliskie są jej tematy z zakresu badania potrzeb i kreatywnego rozwiązywania problemów użytkowników oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Wolny czas spędza w górach i w podróży.

Katarzyna Hetmańczyk

Geografka – z zawodu i z pasji. Absolwentka IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując w licznych projektach naukowych dotyczących rozwoju poszczególnych regionów Polski. Szczególnie interesują ją tematy związane z przemianami zachodzącymi w pogórniczych miastach tracących funkcje oraz roli edukacji i partycypacji w kreowaniu nowych ścieżek rozwojowych miast. Wolny czas przeznacza na podróże po Polsce powiatowej i PRL-owskich blokowiskach.

Kontakt z zespołem z Zakładu B3:

Laboratorium Innowacji Miejskich – URBAN LAB

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

urbanlab@irmir.pl

tel. +48 12 634-23-46