Street Art dla rewitalizacji miast – Urban Lab

Street Art dla rewitalizacji miast

Lokalizacja: Heerlen, Holandia;

Miasta post-industrialne po zakończeniu okresu gwałtownego rozwoju ciężkiego przemysłu, często zmagają się ze spadkiem atrakcyjności, zarówno gospodarczej, jak i wizerunkowej. Wraz z redukcją znaczenia przemysłu i zamykaniem zakładów tracą swoją tożsamość i ulegają stopniowej regresji.

Heerlen jest przykładem właśnie takiego miasta. Po zredukowaniu przemysłu wydobywczego, w mieście wykształciły się obszary zdegenerowane. Lokalne władze postanowiły walczyć z tym problemem poprzez sztukę. Głównym narzędziem rewitalizacji miasta, jak i społeczności stało się tworzenie murali.

Autor zdjęcia: Henrik Haven

W latach 2013 – 2016 w mieście stworzono 67 dzieł sztuki ulicznej. Każde z nich powstało z inicjatywy oddolnej, przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, przedsiębiorców i artystów. Istnieją różne rodzaje partycypacji w projekcie, np.: mieszkańcy i uczniowie szkół poszukują miejskich historii, do których mogą nawiązywać murale, lokalni przedsiębiorcy zapewniają wsparcie finansowe, domostwa i firmy oferują miejsce pod mural na swoich budynkach, artyści tworzą projekty.

Autor zdjęcia: Henrik Haven

Udział w tworzeniu sztuki miejskiej sprawia, że mieszkańcy czują emocjonalną więź z przestrzenią, w której się ona znajduje. Dzięki temu dbają o tę przestrzeń, co przyczynia się do jej zrównoważonego użytkowania.

Jednocześnie uczestnictwo we współtworzeniu murali motywuje mieszkańców do dalszych działań na rzecz miasta, pobudza chęć do dialogu i sprzyja powstawaniu lokalnych społeczności, budując relacje między uczestnikami procesu. Aby wykorzystać ten potencjał, organizowane są także wydarzenia i warsztaty towarzyszące.

Wykorzystanie kultury, sztuki i procesu twórczego w rozwoju miasta pozwala na skokowy postęp społeczno-gospodarczy w małych i średnich miastach. Murale przyciągają turystów, powstają muralowe ścieżki spacerowe, a to z kolei pomaga przedsiębiorcom w rozwijaniu działalności i pobudza lokalną gospodarkę.

W 2016 roku miasto zostało zwycięzcą Dutch Street Art Award, zapewniając sobie tym samym rozgłos. Po zakończeniu projektu liczba turystów odwiedzających Heerlen była o kilka tysięcy większa niż przed jego rozpoczęciem.

Autor zdjęcia: Henrik Haven

Źródło i więcej informacji:
https://urbact.eu/good-practices/street-art-murals-urban-renewal

Źródło zdjęć:
https://www.graffitistreet.com/heerlen-murals-street-art-festival-heerlen-netherlands-2016/#jp-carousel-16536

Opracowanie: Maria Drosio