MEET URBAN LAB

Urban Lab w założeniu autorów koncepcji stworzonej w IRMiR, to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast.

  • Współpraca. Pomiędzy miastami, przedsiębiorcami, podmiotami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

  • Otwarte dane. Dbamy oto, aby informacje i doświadczenia były dostępne dla wszysktich podmiotów.

  • Inkubator innowacji. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua!