Urban Lab Rzeszów

Koncepcja Urban Labów w warunkach polskich została opracowana przez zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przy bezpośrednim wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które współfinansowało Projekt ze środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

Na bazie wspomnianej koncepcji w Rzeszowie przygotowano dokument pt. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” (na okres 2019-2021) pod kątem pilotażowego wdrożenia Urban Labu w tym mieście. Jego działalność została finalnie zainaugurowana w dniu 9 października 2019 r. 

Rzeszowskie laboratorium miejskie jest częścią pilotażowego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach. Urban Lab Rzeszów jest przestrzenią wypracowywania innowacyjnych rozwiązań i pomysłów „na miasto”, których przetestowanie, a następnie wdrożenie, powinny prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa.

W celu efektywnego funkcjonowania rzeszowskiego Urban Labu powołana została przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Grupa Strategiczna, składająca się z przedstawicieli samorządu, pracowników instytucji naukowych, ekspertów z organizacji pozarządowych i biznesowych, a także osób decyzyjnych w najważniejszych pionach administracji zaangażowanych w Projekt.

To właśnie Grupa Strategiczna – rokrocznie – określa szczegółowe obszary tematyczne, na których skupiają się działania Urban Lab Rzeszów, a w ciągu roku w razie konieczności modyfikuje je, dostosowując do zaistniałych warunków. Do każdego z tych obszarów powoływany jest Zespół Tematyczny, który stanowi integralną część działalności Urban Lab Rzeszów. Zadania wyznaczone przez Grupę Strategiczną realizowane są w ramach prac Zespołów Tematycznych, Inkubatora Innowacji oraz Urban Cafe, która stanowi przestrzeń do organizacji licznych wydarzeń  w postaci debat, szkoleń, konferencji, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jak również konsultacji społecznych.

Aktualny skład Grupy Strategicznej

Zespoły Tematyczne powołane w 2020 roku

Siedziba Urban Lab Rzeszów znajduje się w prestiżowej lokalizacji – przy głównym deptaku miasta – ul. 3 Maja – pod numerem 13 w Galerii Paniaga. Przestrzeń o powierzchni ponad 330 m2 otwarta jest dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa, którzy chcą mieć wpływ na zmiany w mieście, projektowanie przestrzeni publicznej, wytyczanie kierunków rozwoju miasta. Jest zarówno przestrzenią wymiany myśli, poglądów, pomysłów, inspiracji, jak i miejscem gdzie powstają innowacyjne rozwiązania dla miasta.

Więcej informacji o Urban Lab Rzeszów:

urbanlab.erzeszow.pl/

www.facebook.com/UrbanLabRzeszow/