Urban laby jako eksperymentalne platformy współpracy interesariuszy miejskich – przegląd definicji oraz podejść do funkcjonowania tego instrumentu

Urban laby jako eksperymentalne platformy współpracy interesariuszy miejskich – przegląd definicji oraz podejść do funkcjonowania tego instrumentu

Data publikacji: 10.03.2021

Kategoria:

Autorzy:

Magdalena Bień, Katarzyna Ner, Bartosz Piziak

Opis:

Celem artykułu  jest zaprezentowanie dotychczasowego stanu badań nad instrumentem urban labu (laboratorium miejskiego), którego powstawanie we współczesnych miastach można traktować jako swego rodzaju fenomen, który szczególnie nasilił się w ostatniej dekadzie. Instrument ten reprezentuje zupełnie nowe podejście, uzupełniające istniejące formy partycypacji, współpracy, eksperymentowania, nauki i zarządzania w miastach, rozwijane w głównej mierze w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Urban laby to platformy współpracy służące planowaniu, projektowaniu i testowaniu innowacji społecznych i technologicznych w czasie rzeczywistym przy aktywnym udziale mieszkańców. W literaturze przedmiotu funkcjonują pod różnymi nazwami i brak jest ich jednolitej definicji. Wobec tego artykuł ten jest również porównaniem zaproponowanych w literaturze definicji i stanowi próbę opracowania jednej, dostosowanej do warunków społeczno-ekonomicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W artykule zaprezentowano także różne podejścia do zarządzania laboratoriami miejskimi i ich funkcjonowania, wyodrębnione ze względu na: zaangażowanie różnych grup interesariuszy miejskich (z sektora publicznego, instytucji naukowych, sektora prywatnego oraz mieszkańców), podmioty ustanawiające i zarządzające urban labami czy obszary ich działalności. Unikalny model współpracy tych czterech grup interesu, ze szczególną rolą mieszkańców, określany jest mianem poczwórnej helisy. Stanowi ona podstawę funkcjonowania instrumentu prezentowanego w niniejszym artykule.

Artykuł ukazał się w Urban Development Issues Volume 68 Issue 1 (Grudzień/December 2020)

Cytacja:

Bień M., Ner K., Piziak B., 2020, Urban laby jako eksperymentalne platformy współpracy interesariuszy miejskich – przegląd definicji oraz podejść do funkcjonowania tego instrumentu, Urban Development Issues, vol. 68(1), 5–13. https://doi.org/10.51733/udi.2020.68.01

Pobierz publikację:

UDI68_1_01_Bien_et_al (pdf 287 KB)

Pobierz