Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych

Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych

Data publikacji: 01.10.2020

Kategoria:

Opis:

“Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych” powstały w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Opracowanie dobrych praktyk gdyńskich procesów partycypacyjnych jest również powiązane z implementacją platformy (narzędzia teleinformatycznego) do partycypacji społecznej DECIDIM, której uruchomienie ma w najbliższym czasie wzmocnić i ułatwić prowadzenie kolejnych działań włączających mieszkańców Gdyni w proces decydowania o własnym mieście i kierunkach jego rozwoju.

Dodatkową inspiracją do powstania tego materiału były opracowania z zakresu standardów różnych narzędzi partycypacji, jakie powstały na poziomie lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym na przestrzeni ostatnich lat . Ich treść ułatwiła zebranie i usystematyzowanie gdyńskich doświadczeń, ale też utwierdziła nas w przekonaniu, że niniejsza praca może posłużyć innym podmiotom (szczególnie samorządom i jednostkom miejskim) do podjęcia lub udoskonalenia wysiłków partycypacyjnych w miejscach, w których działają.

“Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych” można pobrać ze strony Urban Lab Gdynia.