Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania

Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania

Data publikacji: 14.07.2021

Kategoria:

Autorzy:

Joanna Samulska

Opis:

Poradnik „Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania” jest rozwinięciem tematyki otwierania i udostępniania danych publicznych, która została nakreślona w podrozdziale 2.1. w publikacji „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w 2021 roku.

W niniejszym opracowaniu omówione zostały techniczne aspekty otwierania danych oraz techniki w ich klasyfikacji i udostępnianiu. Poradnik obejmuje m.in. praktyczne wskazówki dotyczące inwentaryzacji danych, ukazanie roli metadanych w jakości udostępnianych danych publicznych oraz dobre praktyki w ich wizualizacji w portalu otwartych danych, tak aby były przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika.

Publikacja powstała na bazie wieloletnich doświadczeń Joanny Samulskiej w pracy z danymi publicznymi, a także w efekcie przeprowadzonych konsultacji oraz rozmów z osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację i klasyfikację danych.

Poradnik „Otwarte dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania” powstał w ramach projektu Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021) realizowanego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poniżej udostępniamy do pobrania bezpłatny egzemplarz elektroniczny:

Otwarte dane – ebook wersja „lekka”

Otwarte dane – ebook wersja „do druku”

Spis treści:

  1. Dane otwarte – od czego zacząć?
  2. Inwentaryzacja danych
  3. Pełnomocnik ds. danych miejskich (PDM)
  4. Klasyfikacja danych
  5. Model procesu decyzyjnego otwierania danych
  6. Warsztaty i szkolenia
  7. Jak udostępniać dane?
  8. Aktualizacja portalu otwartych danych
  9. Wizualizacja danych na portalu

Cytacja:

Samulska J., 2021, Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków