Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast

Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast

Data publikacji: 28.06.2022

Kategoria:

Autorzy:

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
dr Bartosz Piziak, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Zespół badawczy w składzie: Magdalena Bień, Jacek Gądecki, Katarzyna Ner, Adrian Kłusek, Bartosz Piziak

Opis:

Publikacja „Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast”, powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) w ramach badań niecyklicznych Obserwatorium Polityki Miejskiej. Opracowanie dotyczy przestrzeni kreatywności typu makerspace i wpisuje się w badania podejmowane w IRMiR w ramach dwóch zespołów: zespołu urban labu oraz zespołu pracującego nad dzielnicami innowacji. Serdecznie zapraszamy do jej lektury.

Publikacja do pobrania:

Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast (3 MB)

Spis treści:
Wstęp
Cel ogólny i cele szczegółowe badań
Przestrzenie kreatywne jako miejsca trzecie
Struktura pracy
1. Ruch wytwórców – kontekst badań
1.1 Od amatora do profesjonalnego amatora
1.2 Tworzenie jako zobowiązanie czy styl życia?
1.3 Krytyczne czy hobbystyczne tworzenie?
2. Przestrzenie kreatywno-warsztatowe
2.1 Definiowanie przestrzeni kreatywno-warsztatowych
2.2 Podejście oddolne i odgórne – wektor zróżnicowania
2.3 Od innowacji otwartych do innowacji społecznych
2.4 Potencjał miejsca trzeciego
3. Przestrzenie kreatywno-warsztatowe i miasto
3.1 Poza miejsce trzecie
3.2 Od warsztatu w mieście do miasta-warsztatu
4. Wyniki badań
4.1 Przestrzenie kreatywno-warsztatowe – podstawowe informacje
4.2 Lokalizacja i przestrzeń warsztatowa
4.3 Dostępność
4.4 Zasoby sprzętowe
4.5 Podejmowane aktywności
4.6 Profil użytkownika
4.7 Finansowanie działalności
5. Wnioski
5.1 Otwartość i dostępność
5.2 Kooperacja i oddolna inicjatywa
5.3 Odpowiedzialność i autonomia
6. Rekomendacje
Nota metodologiczna
Literatura
Spis fotografii
Spis rycin

Cytacja:

Gądecki J., Piziak B., 2022, Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.