XVI Smart City Forum już za nami! – Urban Lab

XVI Smart City Forum już za nami!

Podziel się:

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2023 r. w The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection odbyła się XVI edycja Smart City Forum – wydarzenia gromadzącego włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city.

W ramach debaty inauguracyjnej odbył się Szczyt Włodarz Miast. Prezydenci polskich miast dyskutowali na temat sytuacji gospodarczej z perspektywy samorządów, wyzwań stojących przed koncepcją Smart City, ekonomii współdzielenia, strategii finansowych, skutecznej realizacji projektów i zadań miast i samorządów oraz edukacji, inspiracji i wychowania przyszłych pokoleń w duchu innowacyjności. Ważnym tematem poruszanym na forum było także funkcjonowanie w Polsce Laboratoriów Miejskich, w tym rzeszowskiego Urban Labu, o którym opowiadał jego dyrektor Tomasz Skoczylas.

Podczas kolejnego bloku akcent przeniesiono na modele współpracy z biznesem stosowane w inteligentnych miastach. Prelegenci przeanalizowali m.in. struktury i rozwiązania organizacyjne w samorządach służące budowaniu strategii Smart City, współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w ramach tworzenia polityk publicznych w zakresie smart city oraz pozanormatywne pozyskiwanie środków dla samorządów.

W ramach panelu OPEN DATA – PALIWO DO ROZWOJU NOWOCZESNYCH MIAST przedyskutowano kwestie związane z analityką danych miejskich w kontekście planowania rozwoju i maksymalizacji wartości informacji. Poruszono zagadnienia dotyczące tworzenia nowych usług i aplikacji na bazie danych, zastosowania AI w mieście, monitoringu i video-analityki jako źródła informacji o tym, co dzieje się w mieście oraz edukacji w zakresie zagrożeń i samoświadomości samorządów. Osią kolejnej dyskusji stały się eko miasto i smart środowisko. Omówiono m.in. aspekty dotyczące zrównoważonego miasta dzisiaj i dla przyszłych pokoleń, trendów technologicznych dla green cities, potencjału otwartych danych w eko mieście oraz elementów finansowania zielonej transformacji.

Dzień drugi Smart City Forum rozpoczęła debata na temat transformacji energetycznej smart cities. Eksperci pochylili się nad kwestią efektów ekonomicznych i energetycznych kryzysu energetycznego 2022/2023, procesem dojścia miast do neutralności klimatyczna do 2050 r. w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, strategiami oszczędności na przyszłość oraz infrastrukturą i rozwiązaniami technologicznymi.

Przeanalizowano strategie smart dla małych miast i gmin. Tematy, które zostały poruszone to m.in. Smart City 4.0 i adaptacja smart rozwiązań i generowanie oszczędności  w mniejszych gminach, modele otwartych innowacji, inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz współpraca gmin podmiejskich z aglomeracjami. Kolejny blok tematyczny wyłonił zagadnienia dotyczące przyszłości transportu. Omówione zostały m.in. ekologiczne formy transportu, sposoby efektywnego zarządzania transportem i ruchem ulicznym w dużych aglomeracjach miejskich, wyzwania związane z inwestycjami w infrastrukturę ładowania aut elektrycznych i autobusów, wykorzystanie wodoru w transporcie oraz smart parking i mobilne płatności.

Zakończenie kongresu stanowiła dyskusja skupiona na mieszkańcach miast w ujęciu cyfrowym – edukacji w zakresie bezpieczeństwa płatności dla seniorów i dzieci, budżetach partycypacyjnych, roli Urban-Labów i inkubatorów przedsiębiorczości miejskiej, a także opieki zdrowotnej i senioralnej oraz roli samorządów w zapewnieniu dostępu do telemedycyny i teleopieki.

Pełna lista prelegentów na: https://smartcityforum.pl/prelegenci/

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją XVI Smart City Forum.