Rusza nabór do pilotażowego projektu „Urban Lab – Miasto dla Młodych” – Urban Lab

Rusza nabór do pilotażowego projektu „Urban Lab – Miasto dla Młodych”

Podziel się:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Urban Lab – Miasto dla Młodych” na lata 2024-2029.

Uruchamiamy nabór do pilotażowego projektu, którego celem będzie przetestowanie instrumentu Urban Labu skierowanego do młodych mieszkańców poprzez jego wdrożenie w wybranych polskich miastach. 

Główne założenia projektu to stworzenie warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu młodych ludzi w życiu społecznym i obywatelskim oraz podniesienie ich jakości życia w miastach. Aktywizacja młodych mieszkańców odbywać się będzie poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi, działania edukacyjne, a także wspieranie inicjatyw społecznych, kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz inteligentnych pomysłów, które będą wpływać na miasta jako przestrzenie przyjazne do życia. Poprzez te działania, projekt ma przyczynić się do włączania młodych ludzi we współzarządzanie miastem, poprawę ich bezpieczeństwa i zdrowia psychofizycznego, kształtowanie postaw obywatelskich, wzrostu poczucia sprawczości oraz zwiększenia widzialności młodych w debacie publicznej.

W wyniku analizy wskaźników obrazujących sytuację młodych ludzi na przestrzeni ostatniej dekady wyłoniliśmy miasta, które cechuje największy dystans rozwojowy w tej sferze i do których skierowany jest niniejszy pilotaż. Wśród uprawnionych wnioskodawców znalazły się Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Toruń, Kielce, Białystok.

Załączniki do wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fiszki projektowe można składać do 13 czerwca 2024 roku.

Działanie jest finansowane ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.