Szczyt Innowacji GZM już wkrótce! – Urban Lab

Szczyt Innowacji GZM już wkrótce!

Podziel się:

W dniach 6-8 maja 2024 r. na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się Szczyt Innowacji GZM / Metropolitan Innovation Summit – MIS (https://www.eurometrex.org/events/metropolitan-innovation-summit-mis/). Wydarzenie to będzie integralną częścią XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (https://www.eecpoland.eu/2024/pl/).

Źródło zdjęcia: https://metropoliagzm.pl/

Szczyt będzie okazją do międzynarodowej dyskusji nad innowacyjnymi trendami odpowiadającymi konieczności zrównoważonego rozwoju miast i obszarów metropolitalnych w wymiarze globalnym. Wydarzenie to stworzy możliwość do poznania kluczowych projektów innowacyjnych wdrażanych w innych europejskich obszarach metropolitalnych oraz zaprezentowania innowacyjnych działań podejmowanych przez GZM oraz podmioty gospodarcze zlokalizowane na jej terenie.

W programie m. in.: spotkanie w Kato Science Corner x Metrolab GZM (https://www.facebook.com/p/Kato-Science-Corner-x-Metrolab-GZM-61552391383456/), prezentacja działań w Katowicach, Gliwicach i Tarnowskich Górach, wystąpienia prelegentów, do których należy Charles Landry – autor, innowator i światowej klasy doradca władz samorządowych, znany z popularyzacji koncepcji „Kreatywne Miasto“ (Creative City).

Po zakończeniu Szczytu, 09 maja 2024, odbędą się warsztaty dotyczące Metropolitalnych Szkół Prototypowania.

Rejestracja udziału odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy: MIS Form