Nasz artykuł opublikowany w czasopiśmie „Sustainability” – Urban Lab

Nasz artykuł opublikowany w czasopiśmie „Sustainability”

Podziel się:

Z przyjemnością informujemy, że po długotrwałych staraniach, artykuł dotyczący opracowanej w naszym Instytucie koncepcji laboratoriów miejskich, pt. „Exploring Urban (Living) Labs: A Model Tailored for Central and Eastern Europe’s Context”, opublikowany został w zagranicznym czasopiśmie Sustainability w ramach specjalnego wydania: Smart Cities and Smart Villages and the Global Digital Transformation: Strategy and Community Engagement.

W artykule podjęta została próba opracowania definicji oraz modelu urban labu, dostosowanego do warunków społeczno-ekonomicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Była ona poprzedzona syntezą istniejącej wiedzy i badań związanych z funkcjonowaniem urban (living) labów oraz analizy konkretnych doświadczeń ich kilkudziesięciu reprezentantów z całego świata. Przy opracowaniu zintegrowanego modelu laboratorium miejskiego uwzględnione były m.in. takie elementy, jak grupy interesariuszy, obszary tematyczne działań czy etapy procesu projektowego.

Zaprezentowane w tekście różne definicje, typologie urban (living) labów, a także różnorodne podejścia do ich działalności w wielu krajach wskazują, jak rozbudowanym i niejednorodnym są one narzędziem. Mimo zauważalnych różnic, ich nadrzędnym celem funkcjonowania jest niezmiennie poprawa jakości życia mieszkańców miast, z uwzględnieniem interesu różnych grup odbiorców. W oparciu o przedstawioną w artykule koncepcję urban labu, zrealizowany został pilotażowy projekt adaptacji koncepcji w Gdyni oraz Rzeszowie w latach 2019-2021.

Zachęcamy do lektury. 🙂

Website: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/16/12556
PDF Version: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/16/12556/pdf