Akcja edukacyjna „Choinka z pozytywną energią” – Urban Lab

Akcja edukacyjna „Choinka z pozytywną energią”

Podziel się:

W Tychach rusza akcja edukacyjna „Choinka z pozytywną energią”. Akcja jest organizowana w ramach tygodnia 3R (Reduse, Reuse, Recycle) obchodzonego w dniach 22-28 listopada.

W ramach akcji miasto planuje rozdać mieszkańcom 500 bonów na żywe choinki. Bony będą wydawane w zamian za dostarczenie do siedziby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy (ul. Budowlanych 67), co najmniej 0,5 kg lub 15 sztuk baterii wykorzystywanych w sprzętach używanych w gospodarstwie domowym. Odbierając bon mieszkaniec otrzyma także informacje o prawidłowym sposobie postępowania ze zużytymi bateriami.

Akcja jest organizowana w ramach tygodnia 3R (Reduse, Reuse, Recycle) obchodzonego 22-28 listopada. Tydzień 3R to ogólnopolska kampania, organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie. Zasada 3R to REDUCE, czyli ograniczenie generowania odpadów, REUSE – ponowne wykorzystanie oraz RECYCLE, czyli zapewnienie recyklingu. To trzy kluczowe zasady, którymi wszyscy powinni się kierować, by jak najbardziej ograniczać wpływ odpadów na środowisko. W tygodniu 3R samorządy, instytucje, przedstawiciele biznesu, sektora pozarządowego, a także wszyscy konsumenci są zachęcani do wspólnego wysiłku i podejmowania inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej Polaków i wdrażanie idei 3R w codzienne życie.

Kampania 3R objęta jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.