Dołączyliśmy do Projektu Network IQ Alliance – Urban Lab

Dołączyliśmy do Projektu Network IQ Alliance

Podziel się:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów dołączył do Projektu Network IQ Alliance, społeczności przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), sieci instytutów badawczych, sieci przemysłowej oraz globalnej sieci nauki i parków technologicznych. Konsorcjum projektu jest zaangażowane w upowszechnianie inteligencji sieciowej (nIQ).

Network Intelligence (nIQ) to zmieniająca system metodologia rozwijająca kompetencje cyfrowe na poziomie ekosystemu w zakresie innowacji i tworzenia sieci. Umożliwia ukierunkowanym na cel przedsiębiorcom zwiększanie możliwości rozwoju dzięki sieciom, które budują, aby wprowadzać innowacje lepiej, szybciej i mieć długoterminową odporność. 

Celem projektu Network IQ Alliance jest włączenie do głównego nurtu edukacji i akceleracji przedsiębiorczości nowego podejścia metodologicznego Network Intelligence (Network IQ) oraz budowanie lokalnych i globalnych sieci innowacji, które będą przyczyniać się do gromadzenia talentów, wiedzy i kapitału oraz zrównoważonego wzrostu uczelni wyższych w ekosystemie miasta. Działania te podejmowane będą ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Trójkąta Wiedzy (Knowledge Triangle) i koncepcji poczwórnej helisy (Quadruple Helix), opartych na współpracy obywateli, przedstawicieli uczelni, biznesu i administracji samorządowej. Poprzez plan działania dotyczący wizji innowacji projekt ma na celu realizację strategicznego programu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Członkami konsorcjum zostały: University and Technology Private Foundation – Lider Projektu (Hiszpania), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Tataj Innovation Sp. z o.o., Royal Melbourne Institute of Technology Spain (Hiszpania), EKA University of Applied Sciences (Łotwa), International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) (Hiszpania), Instytut Rozwoju Miast i Regionów, South East Technological University (Irlandia), Politechnika Poznańska, Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Projekt potrwa do końca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt wspierany przez: