Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) – Urban Lab

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek)

Podziel się:

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne, czterodniowe wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce spójności. Wydarzenie będzie trwać od 10 do 13 października 2022 r. To unikalna platforma komunikacyjna i sieciowa, skupiająca regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 19 lat zrobiła wiele, aby promować uczenie się polityki i wymianę dobrych praktyk.

Celem EURegionsWeek jest omówienie wspólnych wyzwań dla europejskich regionów i miast oraz zbadanie możliwych ich rozwiązań poprzez zgromadzenie polityków, decydentów, ekspertów i praktyków polityki spójności, a także interesariuszy z biznesu, bankowości, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, instytucji UE i mediów.

W 2021 roku druga edycja cyfrowa osiągnęła rekordową liczbę prawie 18 000 zarejestrowanych uczestników i 300 sesji w ciągu tygodnia, z udziałem ponad 590 partnerów.

20. edycja będzie okazją do debaty, utrzymywania więzi między społecznościami, wymiany najlepszych praktyk i pomysłów między partnerami i uczestnikami na cztery tematy: zielona transformacja, spójność terytorialna, transformacja cyfrowa, wzmocnienie pozycji młodzieży.

Program wydarzeń

Więcej informacji na stronie European Week of Regions and Cities.