Inicjatywa FoodSHIFT2030 we Wrocławiu – Urban Lab

Inicjatywa FoodSHIFT2030 we Wrocławiu

Podziel się:

We Wrocławiu wystartował europejski projekt Food Shift 2030 mający przekształcić rynek żywności poprzez wdrażanie miejskich rozwiązań rolniczych. Dodatkowo stworzone zostaną sąsiedzkie ogrody społeczne, w których uprawiane będą przez mieszkańców kwiaty, owoce i warzywa.

W ramach programu miasto Wrocław wraz z Fundacją Ekorozwoju i Uniwersytetem Przyrodniczym chcą zachęcić mieszkańców do wspólnego tworzenia ogrodów. 

Projekt FoodSHIFT2030 poświęcony jest transformacji europejskiego systemu żywności w niskoemisyjny model gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym zastosowano innowacyjny mechanizm rozwoju tzw. laboratorium. Projekt ma za zadanie promować dietę roślinną oraz przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Miasto Wrocław pozyskało na niego 7,5 mln EUR z programu UE „Horyzont 2020”. W ten międzynarodowy projekt zaangażowanych jest 31 podmiotów, takich jak: samorządy, MŚP, organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze i partnerzy sieciowi.  

Projekt FoodSHIFT2030 to dziewięć laboratoriów FoodSHIFT Accelerator, w takich miastach jak: Ateny, Barcelona, Awinion, Bari, Braszów, Berlin, Kopenhaga, Ostenda i Wrocław. Laboratoria zajmują się testowaniem innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego systemu żywnościowego oraz wymianą wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w ramach współpracy między miastami. Każde miasto zorganizuje 12 spotkań zapraszając zainteresowane podmioty do wspólnego kreowania procesu transformacji systemu żywnościowego. Mamy nadzieję, że efektami tego projektu miasto Wrocław będzie dzielić się także z innymi, polskimi ośrodkami, lub same będą one brać przykład z inicjatywy podjętej przez stolicę Dolnego Śląska. 

 Więcej o projekcie na www.foodshift2030.eu 

Źródło zdjęć: www.foodshift2030.eu