Weź udział w Hackathonie miejski PRINT HACK – Urban Lab

Weź udział w Hackathonie miejski PRINT HACK

Podziel się:

Zachęcamy do wzięcia udziału w miejskim hackathonie PRINT HACK organizowanym przez Gminę Miasto Rzeszów we współpracy z Katedrą Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. Tegoroczne wyzwanie to opracowanie platformy integratora druku 3D. Hackathon odbędzie się w dniach od 29 października do 7 listopada br. w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab w Rzeszowie.

Dla zwycięskiej drużyny przewidziana jest nagroda główna w wysokości 50 000,00 złotych brutto. Wygrane rozwiązanie zostanie testowo wdrożone w przestrzeni miasta.

Koncepcja Integratora Druku 3D (ID3D) zakłada zaprezentowanie informacji, aktualnych trendów i zastosowań systemów druku 3D dotyczących procesów edukacyjnych, badań naukowych, aplikacji przemysłowych, wytwarzania modeli w warunkach domowych oraz wielu innych obszarów obejmujących m.in. medycynę, reklamę, sztukę, wzornictwo czy muzealnictwo. Użytkownicy będą mogli zapoznać się z aktualną liczbą drukarek 3D zgłoszonych do platformy integrującej, potencjalnym zapotrzebowaniem na wydruki 3D oraz na wiedzę z obszaru technologii przyrostowych. Możliwa będzie wymiana doświadczeń w obszarze druku 3D jako forum dyskusyjne dedykowane dla różnych użytkowników drukarek 3D m.in. w zakresie edukacyjnym, naukowym, przemysłowym i hobbystycznym. Zadaniem integratora będzie utworzenie platformy wiedzy zarówno o druku 3D jak też w obszarach ściśle powiązanych do których należą: modelowanie 3D-CAD, rekonstrukcja 3D, skanowanie 3D, obróbka programowa danych, projektowanie wirtualne i rzeczywistość wirtualna. Integrator będzie umożliwiał tworzenie wirtualnej galerii projektów i wydruków 3D w obszarach technicznych i artystycznych.

Wprowadzanie danych do integratora będzie się opierało na dobrowolnym wypełnieniu formularza obejmującego dane techniczne systemów druku 3D, obszary działalności i zastosowań, dane kontaktowe z uwzględnieniem prawnych aspektów przetwarzania danych podmiotowych i osobowych. Dodatkowo ID3D powinien posiadać panel administracyjny, który pozwoli uzupełniać bieżące dane, a administrator systemu będzie je zatwierdzać. Dane po akceptacji automatycznie będą aktualizowane na portalu. Dodatkowe wymagania dla ID3D to: formularz zgody na administrowanie danych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

ETAPY PRACY

Etap I poszukiwanie – prototypowanie pomysłów:

  • 29 października – 7 listopada – prace Zespołów nad koncepcja platformy (Zespoły pracują zdalnie nad koncepcją przy wsparciu Ekspertów i Jury w formie hybrydowej)
  • 7 listopada – zgłoszenie prezentacji do oceny Jury
  • 10 listopada – ocena projektów przez Jury

ETAP II inkubacja pomysłu:

  • Od 11 – 30 listopada – praca ze zwycięskim Zespołem nad wdrożeniem koncepcji platformy integratora druku 3D w przestrzeni miasta.

ETAP III ewaluacja:

  • 8 grudnia – prezentacja testowej wersji platformy podczas finałowej Gali Rzeszowskiego Startup MIX.

Link do rejestracji   https://forms.office.com/r/yrwArusfgv

Więcej informacji na stronie Urban Lab Rzeszów.

Zachęcamy do udziału!