II edycja Pomysłu na Miasto – Urban Lab

II edycja Pomysłu na Miasto

Podziel się:

W Gdyni trwa obecnie nabór na innowacyjne pomysły w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach drugiej edycji Pomysłu na Miasto poszukiwane są pomysły na mikro innowacje ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu w mieście i adaptację do tych zmian. Projekty o największym potencjalne będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany, w ramach którego zbierane są inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. Ma za zadanie promować współudział mieszkańców w działaniach poprawiających jakość życia w mieście oraz budować poczucie sprawczości wśród lokalnej społeczności.

Zbierane propozycje w drugiej edycji Pomysł na Miasto, mają być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców czy działań na rzecz czystego powietrza. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale, a łączna kwota przeznaczona na ich testowanie to 90 tys. zł. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działalności gdyńskiego labu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na https://urbanlab.gdynia.pl/inkubator-miejski/. Zgłoszenia należy wysłać do 19 października.

Źródło grafiki: https://urbanlab.gdynia.pl/