Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji – Urban Lab

Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji

Podziel się:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (jako Krajowy Punkt Kontaktowy) ogłosiło otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. Nabór wniosków będzie trwał od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r., a obszarem wsparcia zostaną objęte inicjatywy z dziedziny Zielonej transformacji.

Czas trwania inicjatywy wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość grantu od 50 000 euro do 250 000 euro. 

W naborze mogą brać udział osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z siedzibą w Polsce lub Norwegii.

Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii. 

Szczegółowe informacje pod niniejszym linkiem.