Konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” – Urban Lab

Konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”

Podziel się:

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza polskie miasta i gminy do udziału w Konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Kampania ETZT trwa od 16 do 22 września każdego roku. Ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mobilnościowych mieszkańców.

W tym roku kampania ma zmotywować wszystkich byłych i przyszłych uczestników do przyłączenia się do 20. edycji ETZT, a jej motywem przewodnim jest „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”. Wybór tematu jest hołdem upamiętniającym trudy, jakie Europa – i świat – odczuły w czasie pandemii COVID-19. Stanowi on również refleksję nad możliwościami zmian wynikającymi z tego bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego obserwowanego w Europie. Miasta i gminy zachęca się do podtrzymania dynamiki procesów zaobserwowanych w ubiegłym roku, takich jak zwiększona aktywna mobilność oraz korzystanie z mobilności niskoemisyjnej lub bezemisyjnej.  Ludzie są natomiast mobilizowani do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a także do tego, by wybierając środek transportu, dbać o środowisko i zdrowie innych.

Celem Konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT prowadzonej pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” oraz wypromowanie najlepszych praktyk i osiągnięć w jej organizacji. Nagrody Ministra w kampanii ETZT mają charakter honorowy i będą przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

  1. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 tys. mieszkańców);
  2. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 tys. mieszkańców);
  3. nagroda ETZT – za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego.
  4. wyróżnienie ETZT – dla najbardziej aktywnego województwa.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursu udostępnionego na stronie www.gov.pl/infrastruktura i przesłanie go wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 23 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ministerstwo-infrastruktury-oglasza-konkurs-polskie-nagrody-europejskiego-tygodnia-zrownowazonego-transportu2

Zachęcamy do uczestnictwa w kampanii ETZT 2021 oraz udziału w Konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury!