Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” 22-23 czerwca 2021 – Urban Lab

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” 22-23 czerwca 2021

Podziel się:

Pierwszy Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2021 w Łodzi oraz online na specjalnej platformie. Udział w Kongresie potwierdziło już ponad 150 mówców z całego świata.

Jak zachować trwałą zdolność rozwoju współczesnego miasta odwołując się do jego dziedzictwa i w oparciu o przemysł jako generator tego rozwoju? Co jest obciążeniem miasta przemysłowego odchodzącego od tradycyjnej wytwórczości do nowej wytwórczości? Co należy zmienić w systemie społecznym, gospodarczym a przede wszystkim przestrzennym? Syntezując te pytania i wyzwania możemy postawić najważniejsze przewodnie pytanie: Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta w oparciu o nowoczesną wytwórczość? Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach przemysłowych jest doskonałym miejscem aby na te pytania odpowiadać i konfrontować je z rzeczywistością.

Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Łodzi oraz ruchu Open Eyes Economy. Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, systemu innowacyjnego miasta przemysłowego, a także modernizacji urbanistycznej. Kongres będzie okazją do wszechstronnej debaty o problemach regeneracji miast i roli społeczności biznesowej w tym procesie, znaczeniu dziedzictwa kulturowego i przemysłowego jako zasobu rewitalizacyjnego.

Program Kongresu składa się z 12 bloków tematycznych (po 6 bloków każdego dnia) oraz sesji plenarnych specjalnych. Łącznie uczestników Kongresu czeka ponad 40 godzin inspirujących dyskusji, potyczek, prelekcji i wykładów. Wśród tematów znajdują się m.in.: nowa polityka przemysłowa, finansowanie regeneracji, nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych, miejskie miejsca spotkań, retrowersja, mobilność wewnątrz miast i konurbacji przemysłowych.

Do dziś udział w Kongresie potwierdziło już ponad 150 mówców z całego świata, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji miejskich, ale także biznesu: architektów, inwestorów, deweloperów, firm budowlanych.

Na kongresie nie zabraknie też przedstawicieli młodego pokolenia – swoje miejsce w programie Kongresu będą mieli studenci łódzkich uczelni – tematy i wystąpienia zgłoszone przez nich w specjalnym konkursie znajdą odzwierciedlenie w bloku sesji specjalnych.

Kongres odbędzie się w formule hybrydowej.

Prerejestracja na wydarzenie trwa. W zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów organizatorzy podejmą decyzję co do możliwości uczestnictwa w Kongresie na miejscu, w EC1.

Więcej informacji na stronie www.regeneracjamiast.pl