Nabór miast partnerskich do konkursu Urban_In. Miasto dla każdego – Urban Lab

Nabór miast partnerskich do konkursu Urban_In. Miasto dla każdego

Podziel się:

Uniwersytet SWPS jest realizatorem konkursu Urban_In. Miasto dla każdego, który odbędzie się w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ. Obecnie w ramach konkursu zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania wyzwań miejskich w ramach trzech obszarów tematycznych: miasto dostępne, miasto zielonej transformacji, miasto odporne na kryzysy. Wybrane wyzwania miejskie staną się tematem prac konkursowych, a zwycięskie prace zostaną wdrożone w miastach. Nabór trwa do 7 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Nabór miast – dlaczego warto się zgłosić:

  • Włączenie miasta w innowacyjne projekty młodych osób – trzy zwycięskie projekty zostaną wdrożone w miastach. Na wdrożenie wybranych projektów została przeznaczona pula 75 tys. zł. W trakcie wdrożenia laureaci zostaną objęci programem mentoringowym, do którego zapraszamy przedstawicieli miasta-partnera konkursu.
  • Promocja miasta – zwycięskie projekty zostaną przedstawione w trakcie World Urban Forum w Katowicach oraz w ramach Urban October 2022 r. Będzie to okazja do pokazania swojego miasta jako odpowiedzialnego społecznie i klimatycznie.
  • Wspólne szukanie nowatorskich rozwiązań dla twojego miasta – nad zgłoszonym wyzwaniem miejskim będą pracowali młodzi ludzie z całej Polski przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu SWPS.
  • Współtworzenie Światowego Forum Miejskiego w Katowicach – zapewnienie formalnego potwierdzenia udziału w konkursie i w Forum na podstawie porozumienia. Udział miasta w naborze jest bezpłatny.

„Urban_In. Miasto dla każdego” to konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach:

  • Młodzi pasjonaci – dla osób w wieku 15–22 lat,
  • Młodzi profesjonaliści – dla osób w wieku 23–35 lat, które mają pomysł na konkretne rozwiązanie, odpowiadające wyzwaniom przedstawionym przez miasta.

Więcej o konkursie na stronie: Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego

Więcej informacji o naborze oraz formularz wniosku dostępne na stronie: Nabór miast partnerskich do konkursu Urban_In. Miasto dla każdego

Zgłoszenie wraz z załącznikami (wniosek i list intencyjny) należy wysłać drogą mailową na adres urban_in@swps.edu.pl . Nabór trwa do 7 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.