Nabór nowatorskich rozwiązań na rzecz osób starszych – Urban Lab

Nabór nowatorskich rozwiązań na rzecz osób starszych

Podziel się:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz PCG Polska organizuje nabór na innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwanie starzejącego się społeczeństwa w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Poszukiwane są rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia oraz zwiększą dostępność usług oferowanych przez instytucje. Najlepsze pomysły uzyskają grant na testowanie w wysokości do 50 tys. zł oraz wsparcie doradcze i promocyjne od organizatorów i partnerów programu. Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2021 roku.

Do wyzwań społecznych obejmujących osoby starsze można zaliczyć także poniższe zagadnienia:

  • Feminizacja starzenia się i maskulinizacja wczesnej umieralności
  • Niezintegrowany system opieki
  • Senior w przestrzeni publicznej – architektura, komunikacja i powiązania
  • Szkodliwe stereotypy i niewłaściwe postawy wobec seniorów
  • Niedostosowanie instytucji do potrzeb seniorów
  • Senior jako zagrożony konsument
  • Kompetencje cyfrowe seniora

Zgłoszone pomysły mają prowadzić do powstania nowych produktów i usług lub ulepszyć istniejące rozwiązania i nie mogą być jeszcze realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie sieciwsparcia.pl