Nowe mikroinnowacje miejskie pojawią się w Rzeszowie – Urban Lab

Nowe mikroinnowacje miejskie pojawią się w Rzeszowie

Podziel się:

Blisko 10 projektów zgłoszonych zostało do tegorocznej (trzeciej z kolei) edycji projektu “Rzeszów to MY”, realizowanego obecnie przez Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab w Rzeszowie. W jego ramach, do 10 lipca, rzeszowianie mogli zgłaszać swoje pomysły na poprawę jakości życia w mieście (“smart living”) w trzech obszarach:

  • nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców,
  • rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście
  • zieleń w mieście

Spośród dziesięciu nadesłanych propozycji Rada Projektowa wybrała trzy, które rekomendowane są do wdrożenia na terenie Rzeszowa. Pozostałe, niezakwalifikowane do wdrożenia, będą konsultowane i opiniowane przez powołane, w ramach Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, Zespoły Tematyczne.

Pierwsza z propozycji to Ogrody Deszczowe na Paniadze, które mają być receptą zarówno na zachodzące zmiany klimatyczne, jak również podwyższenie bioróżnorodności i retencji wody opadowej, która zamiast spływać do kanalizacji będzie gromadzona i stopniowo oddawana do atmosfery. Pomysł podpowiedziany został przez uczestników obywatelskiej Sieci “OKO na Klimat”. Zdaniem autora propozycji, pana Mirosława Ruszały, pojawienie się tego typu proekologicznego rozwiązania na głównej ulicy spacerowej wywoła wśród mieszkańców dyskusję o potrzebie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Da to również bodziec do działania i wzór do naśladowania w innych rejonach miasta.

Drugi z rekomendowanych do zrealizowania pomysłów to Zielona Wiata Rowerowa, która łączyć ma cele społeczne, czyli miejsce do parkowania jednośladów, z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Te ostatnie realizowane mają być poprzez samowystarczalną roślinność, retencję wody opadowej oraz redukcję zanieczyszczeń powietrza. Zielonej wiaty rowerowej nie ma jeszcze w Rzeszowie, więc będzie to nowość na skalę naszego miasta. Z pewnością wiele osób będzie chciało ją zobaczyć na żywo, jako absolutnie innowacyjny pomysł. Podobne były już realizowane w Polsce, jako zielone wiaty rowerowe lub przystankowe, np. w Radomiu, Ciechanowie, Białymstoku czy Trójmieście – pisze o swojej propozycji pani Edyta Turkawska.

Rolę dydaktyczną pełnić ma, wybrana jako trzeci do wdrożenia pomysł – Altana Edukacyjna, której montaż zaproponowany został w ogrodzie owocowo-warzywnym przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Altana będzie centrum edukacyjnym i warsztatowym podczas ekologicznej uprawy roślin oraz centrum integracji międzypokoleniowej. Stanowić będzie nie tylko schronienie dla użytkowników ogrodu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale będzie też miejscem spotkań osób, zajmujących się uprawą oraz poznających tajniki pielęgnacji roślin. Będzie stanowiła część wystawienniczą zbieranych plonów- pisze pomysłodawczyni, pani Bożena Zięba.

Przypomnijmy, tegoroczny nabór był trzecim, a za sprawą dwóch poprzednich w Rzeszowie pojawiły się m.in. budki dla jerzyków i domki dla jeży oraz ławka solarna, która zamontowana została w Parku Jedności Polonii z Macierzą. Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 11 pojawił się ekologiczny, antysmogowy mural, a w Parku Kultury i Wypoczynku miejsce do obserwacji owadów zapylających, czyli Trzmielowisko.

Źródło: https://www.facebook.com/UrbanLabRzeszow