Przeczytaj podręcznik o urban labach! – Urban Lab

Przeczytaj podręcznik o urban labach!

Podziel się:

Z przyjemnością oddajemy dzisiaj w Wasze ręce najnowszą publikację zespołu IRMiR dotyczącą funkcjonowania laboratoriów miejskich pt. „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”.

Książka dostępna jest zarówno w wersji elektronicznej, którą można pobrać poniżej, jak i wersji drukowanej. Osoby zainteresowane wersją „hard copy” zapraszamy do kontaktu mailowego, w celu otrzymania bezpłatnego egzemplarza naszej książki.

W publikacji zaprezentowana została koncepcja urban labów wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, która pilotażowo wdrażana jest poprzez otwarcie i funkcjonowanie Urban Lab Gdynia i Urban Lab Rzeszów. Koncepcja urban lab została opracowana przez zespół IRMiR w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie miastami, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przede wszystkim – przy czynnym udziale ich mieszkańców.

W opracowaniu opisane zostały dotychczasowe założenia teoretyczne funkcjonowania laboratoriów miejskich na świecie oraz przedstawiony model funkcjonowania urban labu wypracowany w IRMiR. Znajdziecie tam także zestaw wybranych dobrych praktyk zrealizowanych w różnych miastach na świecie, które mogą być inspiracją do rozwijania ciekawych projektów w laboratoriach miejskich. Warto także dodać, że jest to pierwsza publikacja w języku polskim, która w sposób kompleksowy traktuje funkcjonowanie urban labów.

Zgodnie z podstawowym założeniem, urban laby powinny przyczyniać się do budowania harmonijnej współpracy władz miasta z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami i poprzez wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia w mieście. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla różnych grup interesariuszy miejskich wskazówką do tworzenia i rozwijania podobnego narzędzia.

Podręcznik do pobrania w dwóch wersjach:

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „lekka” (4 MB)  

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „do druku” (20 MB)

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, który jest finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.