Powstanie Starogardzki Szlak Staromiejski – Urban Lab

Powstanie Starogardzki Szlak Staromiejski

Podziel się:

Budowanie tożsamości lokalnej, poszukiwanie osób, miejsc i wydarzeń ważnych i wartościowych dla mieszkańców, zgłębianie legend miejskich i warsztaty to tylko niektóre z działań, które zaplanowało w tym roku Stowarzyszenia POZYTYWNI dla starogardzian w ramach Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne w kwocie ponad 85 tys. zł.

Starogardzki Szlak Staromiejski to projekt, którego celem jest odkrycie w Starogardzie miejsc, wydarzeń i osób, które są dla mieszkańców ważne i wartościowe. Zadanie jest jednym z elementów działań społecznych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Pomysł stworzenia Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego wynikł z potrzeby głębszego sięgnięcia do historii obszaru objętego rewitalizacją – Rynku i okolic, i odkrycia jego na nowo oraz udokumentowania miejsc wartych odwiedzenia. To ciekawa forma aktywizacji mieszkańców i sposób na walkę z wykluczeniem społecznym.

Plan realizacji tego pomysłu obejmuje trzy obszary:

1) Poszukiwanie i promowanie tożsamości lokalnej
2) Spotkania z ekspertami włączające do działania mieszkańców
3) Stworzenie Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego

Integralnym elementem zadania będzie gra miejska, która zintegruje mieszkańców we wspólnym działaniu inaugurującym powstały Starogardzki Szlak Staromiejski. Zagłębione zostaną tematy legend miejskich poprzez zebranie informacji historycznych, analizę dokumentów źródłowych i rozmowy z mieszkańcami na temat historii i kultury miasta.

Wyznaczenie konkretnych punktów szlaku poprzedzone zostanie cyklem spotkań sąsiedzkich i warsztatów. Pięć z nich zaplanowano jako spotkania otwarte z gośćmi – znanymi artystami i ekspertami, którzy swoją obecnością przyciągną mieszkańców i zachęcą ich do włączenia się w działania podejmowane na rzecz obszaru rewitalizowanego. Trzy pozostałe posłużą spotkaniom z mieszkańcami w miejscu ich zamieszkania. Spotkania będą miały formę dyskusji na temat wybranych „atrakcji” do umieszczenia na Starogardzkim Szlaku Staromiejskim. Podczas warsztatów mieszkańcy będą mieli okazję poznać się, porozmawiać i zintegrować.

Wymiernym i długoterminowym efektem działań będzie Starogardzki Szlak Staromiejski. Pomysł zakłada postawienie w mieście 10 trwałych tablic, które zawierać będą informacje na temat miejsca/budynku/mieszkańca/legendy z opisami/rysunkami/fotografiami oraz kodami QR, które prowadzić będą do strony www służącej do umieszczania informacji o szlaku, jak również audioprzewodników. By zachęcić do zwiedzania szlaku, Stowarzyszenie POZYTYWNI ma w planach wydanie mini przewodników z opisami poszczególnych punktów, które będą mogły być kolekcjonowane na zakupionych w ramach projektu breloczkach. Mini-przewodniki znajdą się także w trzech dystrybutorach, umieszczonych w wybranych punktach obszaru rewitalizacji.