Program „Miasto przyjazne dzieciom” – Urban Lab

Program „Miasto przyjazne dzieciom”

Podziel się:

Miasto Przyjazne Dzieciom to wyjątkowy program UNICEF kierowany do włodarzy miast. Jego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu jak najlepszej jakości dóbr i usług dla dzieci oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka. Uczestniczy w nim już siedem polskich miast: Gdynia, Sopot, Konin, Kraków, Toruń, Poznań, Grodzisk Mazowiecki.

Miasto Przyjazne Dzieciom to takie, które dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw. Stara się zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na ukształtowanie dorosłego człowieka ma dzieciństwo.

Program zakłada realizację długoterminowego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Od momentu powstania Program ewoluował i rozwijał się w kolejnych krajach, angażując coraz szersze grono partnerów – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. W działaniach na rzecz „Miasta Przyjaznego Dzieciom” uczestniczą organy samorządowe i krajowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, biznes i media. Program funkcjonuje w ponad 45 krajach na świecie, obejmując swoim zasięgiem ponad 4 000 miast zarówno w krajach rozwijających się, jak i wysokorozwiniętych. Tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom” przyznawany jest na okres dwóch lat, po których następuje ponowna ocena prowadzonych działań i sprawdzenie, czy miasto spełnia wszystkie wymagane kryteria. Wśród „Miast Przyjaznych Dzieciom” są m.in.: Paryż, Barcelona, Madryt, Chicago, Londyn czy Quebec.

Uczestnictwo w tym Programie może przynieść miastom wiele korzyści, takich jak m.in.: udział w prestiżowym, międzynarodowym projekcie, włączenie do międzynarodowej i krajowej sieci „Miast Przyjaznych Dzieciom”, podnoszenie jakości życia dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie „starzeniu się” miast, kształtowanie świadomych i aktywnych obywateli, rozwijanie kompetencji strategicznych i wrażliwości społecznej uczestników Programu.

Więcej informacji, o tym, jak przystąpić do Programu na stronie https://unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom