Projekt Her City – projektowanie miasta z kobietami dla kobiet – Urban Lab

Projekt Her City – projektowanie miasta z kobietami dla kobiet

Podziel się:

Mimo, iż miasta budowane są dla wszystkich, to bardzo często ich planowaniem i projektowaniem zajmują się mężczyźni. Badania pokazują, że dziewczęta i kobiety nie korzystają z miejskich przestrzeni publicznych w takim samym stopniu, jak chłopcy czy mężczyźni. Brak wiedzy na temat partycypacyjnego planowania i projektowania urbanistycznego na poziomie decyzyjnym przyczynia się do pogłębiania różnic między płciami i marginalizacji grup szczególnie wrażliwych w procesach rozwoju miast. 

Projekt Her City, prowadzony przez UN-Habitat, odpowiada na aktualne wyzwania miast i dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb kobiet poprzez aktywne angażowanie mieszkanekw ich rozwój  i wykorzystanie ich perspektywy, opinii oraz doświadczeń. 

Celem Her City jest udostępnienie metod i narzędzi interesariuszom miejskim oraz wspieranie ich w zwiększaniu skali i włączaniu dziewcząt i kobiet w budowanie strategii zrównoważonych miast i społeczeństw. Kobiety planują i projektują pamiętając o różnorodności i niejednakowych potrzebach, a ich zaangażowanie ma na celu poprawę jakości życia w mieście.

Her City to również przewodnik ze zbiorem praktycznych wskazówek i narzędzi skierowanych do urzędników, urbanistów, architektów, organizacji i lokalnych decydentów, którzy odpowiadają i wspomagają proces rozwoju miast. Projekt ma charakter partycypacyjny i daje możliwość kobietom włączenia się w proces planowania i projektowania miast. Zachęcamy do przeczytania poradnika Her City Toolbox i zainspirowania się nim w tworzeniu miast. Przewodnik wydany w Dniu Kobiet 2021 r. jest wspólnym przedsięwzięciem ONZ-Habitat i niezależnego szwedzkiego think tanku Global Utmaning.

Opisany w poradniku proces projektowy składa się z 9 bloków. Celem pierwszych trzech jest znalezienie partnerów projektu, dokładne przeanalizowanie i ocenienie ogólnego stanu przestrzeni w mieście z wykorzystaniem informacji zebranych od mieszkanek. Kolejne trzy kroki to współpraca organizacji z kobietami przy planowaniu i projektowaniu. Ostatnie trzy kroki to implementacja i promowanie projektów wśród szerszej społeczności oraz ocena jakości zmian zaistniałych w przestrzeni. Przez cały czas trwania procesu zaangażowane są kobiety, które współpracują z projektantami.

Projekt Her City zdobywa coraz większą popularność w miastach na całym świecie, doskonale wpisując się w tworzenie zrównoważonego rozwoju miast oraz umacnia pozycję kobiet w mieście.

Her City to wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów miejskich ONZ-Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich) i niezależnego think tanku Global Utmaning (Global Challenge). Jest finansowany przez Szwedzką Agencję Innowacji (Vinnova) przy wsparciu partnerów: Block by Block Foundation, White Architects, Szwedzki Związek Najemców i MethodKit.

Więcej informacji o projekcie na stronie hercity.unhabitat.org.

Źródło zdjęć: https://www.archdaily.com/958277/hercity-digital-toolbox-for-sustainable-equal-and-inclusive-cities