Centrum Återskapa – Urban Lab

Centrum Återskapa

Lokalizacja: Malmö (Szwecja) 

Återskapa to kreatywne centrum edukacyjne dla dzieci w Malmö, promujące ponowne wykorzystanie surowców. Centrum zbudowane jest ze ścinków, powstałych z końcówek materiałów przemysłowych. Zostały one wykorzystane w sposób kreatywny, jako materiał do eksperymentu. Nie spotkamy tutaj całkiem nowych materiałów. Konstrukcja inspiruje i zachęca do rozmowy o zasobach, które posiadamy i stanowią kreatywne wyzwanie do ponownego użycia.

W przestrzeni Återskapa organizowane są warsztaty i wydarzenia o zrównoważonym środowisku, a także projektowane są kreatywne produkty.  

Centrum Återskapa powstało dzięki inicjatywnie STPLN, które jest miejscem na kreatywne pomysły i projekty w mieście. Laboratorium jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. W swojej przestrzeni prowadzi warsztaty, pracownie oraz otwartą przestrzeń biurową. Powstające projekty są eksperymentalne i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Grupami docelowymi są osoby oraz organizacje z kreatywnymi, innowacyjnymi pomysłami w dziedzinie sztuki, kultury, technologii, projektowania, edukacji pozaformalnej  i gospodarki  cyrkularnej. 

Więcej: https://stpln.org/aterskapa, http://www.aterskapamalmo.se/ 
Źródło zdjęć: aterskapamalmo.se