Dzielnice Innowacji w Helsinkach – Urban Lab

Dzielnice Innowacji w Helsinkach

Lokalizacja: Helsinki, Finlandia

W miastach coraz popularniejsze staje się prototypowanie urbanistyczne. Polega ono na projektowaniu, wdrażaniu i testowaniu tymczasowych, ale rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej – razem z ludźmi, którzy z niej korzystają. Może odbywać się zarówno w skali mikro (np. podwórka między blokami), jak i makro.

Helsinki Innovation Districts, to projekt, w którym sześć helsińskich dzielnic służy jako miejskie żywe laboratoria do testowania nowych rozwiązań. Projekt tworzy rozwiązania i usługi, które oszczędzają czas i wysiłek mieszkańców oraz przyczyniają się do tworzenia miasta i stylu życia neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie pilotaże pozwalają lokalnym firmom przetestować nowe usługi i technologie w realnym środowisku miejskim.

Główne cele projektu to:

  • promowanie istniejących innowacyjnych obszarów oraz zapewnienie pomiędzy nimi transferu metod działania i wprowadzonych rozwiązań;
  • rozwój konkretnych tematów przypisanych dzielnicom: inteligentne oświetlenie, badanie przestrzeni ulicznej i doświadczenia mieszkańców (Malmi), technologia 5G i modelowanie informacji o mieście, logistyka podczas budowy i doradztwo (Pasila), ekonomia współdzielenia obiektów, oświetlenia, żywności i zielonej infrastruktury (Malminkartano-Kannelmäki), budownictwo drewniane, opłacalna neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, inteligentne rozwiązania mieszkaniowe i współpraca z firmami mieszkaniowymi (Mellunkylä);
  • zapewnienie warunków do dalszego rozwoju rozwiązań zidentyfikowanych w poszczególnych projektach tematycznych, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek.

Wybrane do pilotażu jednostki charakteryzują się różnorodnością: część z nich to dawne tereny poprzemysłowe, którym nadaje się obecnie nową funkcję; inne to historyczne części Helsinek.  Autorzy projektu kładą nacisk na testowaniu tego, w jaki sposób można wprowadzić nowe rozwiązania do obecnych struktur dzielnic.

W miejscu pilotażu pojawiają się znaki informacyjne: „Tutaj powstaje bardziej funkcjonalne miasto! Przeczytaj więcej o eksperymencie (…)”

Jedną z nowych usług, która została już przetestowana na podmiejskich obszarach rewitalizacji Helsinek są miejskie zielone miejsca odpoczynku i spotkań. Ruchome i modułowe meble miejskie służą do uprawy różnych ziół oraz roślin jadalnych i przyjaznych dla owadów zapylających. W jednej z dzielnic moduły posłużyły również jako platformy dla rozwiązań sensorycznych do monitorowania stanu i mikroklimatu terenów zielonych.

Kolejnym projektem są zielone oazy charakteryzujące się niskoemisyjną, łukowatą drewnianą konstrukcją, którą można dostosować do różnych zastosowań i przestrzeni. W dzielnicach pełnią funkcję miejsc odpoczynku, spotkań mieszkańców i zielonych mikro-przestrzeni: uprawia się na nich rośliny przyjazne owadom zapylającym oraz rośliny jadalne. Konstrukcje posiadają możliwość podłączenia do systemu nawadniania zasilanego panelami słonecznymi oraz są wyposażone w czujniki zbierające dane o środowisku.

W ramach projektu w dzielnicach powstały również miejskie przestrzenie laboratoryjne (Kalasatama Urban Lab), czy miejski cyfrowy bliźniak, zapewniający wysokiej jakości cyfrowy model tego obszaru i udostępnianie go w formie otwartych danych.

Projekt stwarza warunki do realizacji rozwiązań smart city, szczególnie w starszych dzielnicach miast. Obszary te charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie skali oddziaływania klimatycznego.

Źródło zdjęć: https://fiksukaupunki.fi/en/frontpage/ oraz https://www.facebook.com/HelsinkiInnovationDistricts