H2020 SmartEnCity Tartu – Urban Lab

H2020 SmartEnCity Tartu

Lokalizacja: Tartu (Estonia) 

Mobility Lab Tartu jest partnerem projektu H2020 SmartEnCity – Ku inteligentnym miastom bez emisji CO2 w całej Europie, który koncentruje się na zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów energii odnawialnej w środowiskach miejskich.  

SmartEnCity jest projektem międzynarodowym realizowanym w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, o budżecie przekraczającym 28 mln € i realizowany jest w kilku miastach: Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Tartu (Estonia), Sonderborg (Dania), Lecce (Włochy) i Asenovgrad (Bułgaria). Głównym celem projektu jest opracowanie adaptowalnego i replikowalnego podejścia systemowego do transformacji miast w zrównoważone, inteligentne i zasobooszczędne. Zostanie to osiągnięte poprzez zintegrowane planowanie i wdrażanie środków mających poprawić efektywność energetyczną przy jednoczesnym zwiększeniu dostaw energii odnawialnej i ukazywaniu z niej korzyści.  

Działania w Tartu koncentrują się głównie na modernizacji starego budownictwa, poprawie mobilności miejskiej i współpracy z obywatelami. Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta, w szczególności tych zamieszkujących budynki z czasów sowieckich. Budynki modernizowane są w taki sposób, aby osiągnęły niemal zerowe zużycie energii. Wyposażone są w system inteligentnego zarządzania, a ich ściany zdobią murale. Dodatkowo na osiedlu organizowane są wydarzenia edukujące i angażujące lokalną społeczność. W trakcie szkoleń i wykładów mieszkańcy uczą się o zastosowanych rozwiązaniach technologicznych, co pomaga im zaadoptować się do zmienionego środowiska. 

Oprócz prac związanych z modernizacją osiedli, w mieście prowadzone jest wiele działań zmieniających transport miejskiej w kierunku bardziej zrównoważonego. Cała flota autobusów miejskich została zastąpiona autobusami na biogaz, na ulicach zainstalowano ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz uruchomiono system rowerów miejskich.  Opracowany został także Plan Strategiczny Tartu Energy 2030+, określający zmiany dotyczące klimatu i energii, które miasto ma osiągnąć na przestrzeni lat.  

Wszystkie działania, zwłaszcza nowy system rowerowy, przyczyniły się do powstania cennych baz danych miejskich z wdrażania rozwiązań mobilnych, społecznej akceptacji nowych rozwiązań oraz zużycia i efektywności energetycznej zmodernizowanych budynków. 

W proces zaangażowani byli interesariusze, zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy: Urząd Miasta, Regionalna Agencja Energetyczna Tartu, firma Electric Taxi, Fortum Tartu, Telia, Cityntel, Smart City Lab, Enlife, Instytut Studiów Bałtyckich, Uniwersytet w Tartu oraz mieszkańcy. 

Okres realizacji: 2016-2021 

Więcej: Smartencity,  Mobilitylab, Tarktartu, Facebook Tarktartu

Źródło zdjęć: Mobility Lab Tartu