Platforma rowerowa LARA Share – Urban Lab

Platforma rowerowa LARA Share

Lokalizacja: Wiedeń (Austria) 

Projekt badawczy LARA Share ma na celu poprawę integracji komercyjnych i prywatnych rowerów towarowych w mieście. Firmy oraz osoby prywatne, które korzystają z „dwóch kółek” podczas krótkich, miejskich wycieczek z niewielkim obciążeniem, mają zostać zmotywowane do przerzucenia się na rower towarowy. 

Rowery towarowe (cargo), ze względu na swoje możliwości i szeroki wachlarz zastosowań, są najsilniejszym przedstawicielem wśród rowerów. Pomimo ogromnego zainteresowania jakim się cieszą, nadal są towarem niszowym. Przeszkody takie jak: wysokie koszty nabycia, brak dostępności, brak świadomości i znajomości zalet oraz brak odpowiednich miejsc parkingowych w/lub przy budynkach, uniemożliwiają wielu osobom korzystanie z nich. Projekt badawczy LARA Share ma na celu wyeliminowanie tych przeszkód, tak aby rower towarowy był jednym z najlepszych środków do poruszania się po mieście. 

Istotą projektu jest analiza wymagań technicznych, organizacyjnych i prawnych oraz potrzeb użytkowników, a także koncepcja i testowe wdrożenie platformy internetowej pełniącej rolę pośrednika dla dostawców i użytkowników rowerów towarowych i obiektów magazynowych.  

W ramach projektu badane są możliwości współdzielenia rowerów towarowych i miejsc parkingowych w obszarze metropolitalnym Wiednia, w celu ograniczenia dwóch głównych czynników hamujących korzystanie z nich: małej dostępności rowerów towarowych i braku miejsc parkingowych w gęsto zabudowanych obszarach miasta. W trakcie projektu określane są wymagania i potrzeby użytkowników w odniesieniu do korzystania z rowerów i ich współużytkowania, poprzez wywiady z ekspertami, a także z mieszkańcami. Przeprowadzono również szeroko zakrojone badania dotyczące istniejących inicjatyw w zakresie współdzielenia rowerów towarowych. Dzięki temu zebrano kreatywne pomysły, które pozwoliły stworzyć pełny pakiet wymagań dla wspomnianej platformy. 

Platforma rowerowa LARA Share to węzeł łączący dostawców i użytkowników rowerów towarowych i miejsc parkingowych. Oprogramowanie ma być przyjazne i proste dla użytkownika. Aby to zapewnić, platforma jest najpierw testowana w „laboratorium” i oceniana przez użytkowników testów, dopiero po tym zostanie udostępniona ogółowi społeczeństwa. 

Projekt i platforma powstały we współpracy z aspern.mobil LAB. 

Więcejhttps://info.larashare.at/https://www.mobillab.wien/lara-share/ 

Źródła zdjęć:  info.larashare.at, www.mobillab.wien