Mini stacje recyklingu – Urban Lab

Mini stacje recyklingu

Lokalizacja: Oslo, Norwegia

Urban Resource Centre to lokalne miejsce do zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym. Miasto Oslo w obszarze swojego centrum posiada dziesięć mini stacji recyklingu zarządzanych przez Agencję ds. Gospodarki Odpadami I Recyklingu, takich jak np. Colosseum. Celem działania stacji jest możliwość dostarczania przez mieszkańców niewielkich odpadów wielkogabarytowych oraz promowanie i wspieranie ponownego wykorzystania zasobów. Takie punkty mają nakłonić mieszkańców do przynoszenia odpadów wielkogabarytowych do stacji. Mini stacje recyklingu zlokalizowane są w centrum miasta, w pobliżu którego zamieszkuje wiele mieszkańców, aby mogli do niej łatwo dotrzeć pieszo lub na rowerze, bez konieczności posiadania samochodu. To lokalna alternatywa dla wyrzucania odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców centrum miasta.

Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy stacjami. W mieście funkcjonują mniejsze stacje, które przyjmują głównie odpady wielkogabarytowe do recyklingu i obejmują zaledwie „kącik”, w którym obywatele mogą bezpłatnie zostawić lub zabrać przedmioty wielokrotnego użytku. Drugi rodzaj stacji to miejsca posiadające obsługę, które dodatkowo zapewniają mieszkańcom obszaru cyfrowy klucz, umożliwiający dostęp do obiektów poza normalnymi godzinami otwarcia. W stacji prowadzone jest wiele działań, co pozwala stać się jej miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Stacja Lindeberg jest udanym przykładem takiego podejścia.

Punkt przeznaczony jest do przyjmowania odpadów do ponownego wykorzystania, a dzięki aktywnej współpracy z władzami miasta stacja stała się miejscem, w którym mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o ponownym wykorzystywaniu odpadów, kwestiach środowiskowych i działaniach naprawczych. W stacji odbywają się spotkania m.in. lokalnych klubów szachowych oraz spotkania muzyczne dla dzieci. To sprawia, że stacje są ważnymi punktami spotkań, w których władze miasta mogą dotrzeć do szerszej społeczności lokalnej i łatwiej rozpowszechniać informacje o pracy miasta Oslo w zakresie gospodarowania odpadami.

W założeniu stacji istnieją jednak jasno określone bariery i czynniki sukcesu, które mogą być szczególnie interesujące dla osób pracujących nad stworzeniem podobnej koncepcji w swoim mieście. Warto więc zwrócić uwagę na poniżej przestawiony model Eco Business Model Canvas, przedstawiający zasady stworzenia mini stacja recyklingu:

Stacje umożliwiły ponowne wykorzystanie aż 397 ton odpadów wielkogabarytowych w 2019 roku. Finansowane są z opłaty za gospodarowanie odpadami i nie prowadzą działalności, która generowałaby przychody.

Więcej informacji: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/#!c|f_type_reuse_station, https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/lindeberg-minigjenbruksstasjon/, https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/colosseum-minigjenbruksstasjon/

Źródła zdjęć: http://www.arkitekteneas.no/interir-1/minigjenbruksstasjoner-oslo, http://www.reggioemilia.no/muv-kreativt-gjenbrukssenter-oslo.html, https://urbact.eu/mini-recycling-stations-and-vollebekk-fabrikker-lessons-oslo, https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy/urban-resource-centre