Inicjatywa Nashville Food Waste Initiative – Urban Lab

Inicjatywa Nashville Food Waste Initiative

Lokalizacja: Nashville (Stany Zjednoczone)

Miasta odgrywają kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniu związanym z marnotrawieniem żywności w Ameryce. Nawet 40% żywności, którą produkują Stany Zjednoczone, pozostaje niezjedzona, a 95% marnowanej żywności trafia prosto na wysypiska. Kiedy marnuje się żywność, marnowana jest także woda, energia i siła robocza, która jest potrzebna do jej wytworzenia, zapakowania i transportu.

W 2015 roku Rada Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC) – wiodąca krajowa organizacja ekologiczna złożona z naukowców, prawników, ekonomistów i innych ekspertów – wybrała Nashville na swoje miasto pilotażowe do opracowania lokalnych polityk. NRDC, we współpracy z Urban Green Lab, opracowała strategię zapobiegania marnowaniu żywności, ratowania nadwyżek żywności oraz ich recyklingu i praktyczne narzędzia, które mają służyć za model do wdrożenie w innych miastach w kraju.

Celem NFWI jest zaangażowanie władz miasta, konsumentów, przedsiębiorców (przede wszystkim właścicieli restauracji i barów), instytucji społecznych i sprzedawców detalicznych do zapobiegania marnotrawieniu żywności i ratowaniu nadwyżek żywności, tak aby kierowane były do osób potrzebujących. To co zostanie, ulegnie kompostowaniu i zadba o zdrową glebę.

Burmistrz miasta ogłosił konkurs dla firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej na ograniczenie marnowania żywności. Dzięki uczestnictwu firmy mogą przekazać zdrową, jadalną żywność lokalnym organizacjom obsługującym prawie 100 000 mieszkańców, którzy borykają się z problemem głodu, a nagrodą są zniżki za odbiór śmieci. Do udziału zgłosiło się 50 restauracji, a organizacja ciągle pracuje nad przyciągnięciem jeszcze większego grona firm.

Działania koordynuje Urban Green Lab, który uczy społeczności, jak żyć w sposób bardziej zrównoważony. Laboratorium zostało założone w 2009 roku, a podstawą jego pracy jest tworzenie „miejskich zielonych laboratoriów”. Urban Green Lab zrzesza w Nashville firmy, organizacje non-profit i szkoły, które edukuje o zrównoważonych środowisku. Laboratorium organizują ekologiczne warsztaty oraz współpracuje z lokalnymi dostawcami, udoskonalając ich działalność.

Więcej: https://urbangreenlab.org/nashville-food-waste-initiative/ 

Źródła zdjęć: twitter.com/UrbanGreenLab, mp4media.gannett-cdn.com, eu.tennessean.com