Rowerowy czujnik jakości powietrza POCOBO – Urban Lab

Rowerowy czujnik jakości powietrza POCOBO

Lokalizacja: Wiedeń (Austria) 

Redukcja gazów cieplarnianych jest jednym z głównych celów strategicznych polityki Unii Europejskiej. Transport kołowy wpływa negatywnie na cały szereg czynników niszczących klimat i środowisko, a w efekcie także zdrowie człowieka. Chcąc podnieść świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza, jako poważnego problemu obecnych mieszkańców miast, grupa studentów zaproponowała innowacyjne rozwiązanie w postaci czujnika jakości powietrza.  

W ramach rocznego projektu w wiedeńskim aspern.mobil LAB pomysłodawcy opracowali projekt czujnika, który w łatwy sposób mierzy parametry jakości powietrze. Rozwiązanie to umożliwia mieszkańcom sprawdzanie na bieżąco jakości powietrza w ich sąsiedztwie, poprzez przymocowanie czujnika do ich roweru. Podczas codziennej jazdy urządzenie mierzy wartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, rejestruje także CO2 i lotne związki organiczne. Ponadto urządzenie posiada GPS i oferuje możliwość bezprzewodowego przesyłania danych przez sieć telefonii komórkowej do serwera, gdzie są one przechowywane i przetwarzane.  

W procesie projektowym zastosowano podejście angażujące użytkowników do stworzenia produktu. Wspólnie pracowano nad fizycznym kształtem urządzenia, podłączeniem i powiązanymi usługami. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby mieściło się w standardowym uchwycie na butelkę – to pomysł mieszkańca. Końcowo dopracowana konstrukcja pasuje do większości rowerów. Wybrane umiejscowienie nie przeszkadza rowerzystom podczas jazdy. Jednocześnie możliwe jest jego stabilne umocowanie, przy prostym i szybkim montażu – to dwa aspekty, na który użytkownicy zwrócili szczególną uwagą, jako warunek dobrego użytkowania.  

Gromadzenie lokalnych danych o jakości powietrza pozyskanych przez miejskich rowerzystów można wykorzystać do różnych celów. Mogą zostać one udostępnione mieszkańcom w postaci internetowej mapy miasta, na której ukazana jest aktualna jakość powietrza w danym obszarze. Można też wykorzystać te dane do oszacowania wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie uczestnika ruchu drogowego i dać mu możliwość zaplanowania trasy omijającej obszary najbardziej zanieczyszczone.  

Inicjatorzy pomysłu mają nadzieję, że ukazane wyniki zanieczyszczenia powietrza uświadomią mieszkańców o istniejącym problemie, a także przekonają do zmiany środka transportu w kierunku bardziej zrównoważonego dla środowiska.

Więcej: https://www.mobillab.wien/pocobo/ 
Źródło zdjęć: aspern.mobilLAB