Program zielonego miasta – Urban Lab

Program zielonego miasta

Lokalizacja: Leuven (Belgia)

W belgijskim mieście Leuven, które zostało Europejską Stolicą Innowacji 2020 roku, tam gdzie to możliwe mieszkańcy mogą rozebrać kostkę brukową i zasadzić zieleń. W ten sposób latem otrzymają chłodniejsze, bardziej zielone i piękniejsze miasto.

Około 30% deszczu przenika do gleby, gdzie uzupełnia wodę gruntową. Jednak w Leuven prawie 28% powierzchni jest utwardzona. Deszcz pada na asfalt i budynki, a następnie kanałami ucieka do morza. I to podczas, gdy poziom wód gruntowych w mieście jest od lat zbyt niski.

Utwardzone powierzchnie zatrzymują również ciepło. W mieście przez to jest prawie 5 stopni cieplej niż poza nim. Władze miasta Leuven znalazły na to rozwiązanie. Stworzyły program dofinansowań dla mieszkańców, dzięki któremu nawierzchnie brukowe wokół domu jak i na nim mogą zastąpić zielenią po to, aby do gleby mogło przeniknąć więcej wody deszczowej, a miasto utrzymało dobry poziom wód gruntowych.

Władze miasta same przeprojektowują place i ulice. Jednak wiele powierzchni wybrukowanych znajduje się na terenach prywatnych. Dlatego też odpowiednimi programami dofinansowań zachęca mieszkańców do współtworzenia zielonej przestrzeni poprzez instalacje zielony dachów, ogrodów wertykalnych, ogródków frontowy, czy też zielonych podjazdów.

Dofinansowanie można uzyskać na sześć działań: oddzielenie wody deszczowej od ścieków, ogród fasadowy, ogród frontowy, zielony dach, system infiltracji wód deszczowych, zbieranie wody deszczowej.

Więcej: https://leuven.be/hierdringthetdoor

Źródło zdjęć: https://leuven.be/heraanleg-straten