Projekt Data4City – bezpieczna droga do szkoły – Urban Lab

Projekt Data4City – bezpieczna droga do szkoły

Lokalizacja: Drezno, Niemcy

Projekt pilotażowy Data4City został stworzony dla uczniów, aby zapewnić im bezpieczne dojście do szkoły. Prowadzony jest wraz z władzami szkoły, organem ruchu drogowego i społecznością szkolną Szkoły Podstawowej Weixdorf w Dreźnie. Głównym celem projektu jest dążenie do zidentyfikowania i wyeliminowania niebezpiecznych miejsc na trasach do szkoły, dzięki informacjom zebranym poprzez aplikację mobilną od rodziców i samych uczniów. 

Aplikacja mobilna „Pin City” powstała na potrzeby projektu i angażuje rodziców, uczniów oraz wszystkie inne zainteresowane osoby zbierając dokładne informacje o indywidualnych trasach dojścia do szkół. Zbierane są informacje takie jak: bezpieczne przejścia dla pieszych, warunki na drogach, warunki oświetlenia i widoczności lub natężenie ruchu. W aplikacji można dodać dodatkowe informacje np. czy dzieci podróżują rowerem czy pieszo oraz przeprowadzać ankiety w określonych obszarach, np. przy przystankach autobusowych. Wszystkie funkcje mogą być konfigurowane pod indywidualnego użytkownika. Aplikacja pokazuje nieznane wcześniej „szare plamy” na trasach prowadzących do szkół. Użytkownik może dodawać zdjęcia i ich opisy, które inni użytkownicy mogą komentować i recenzować. Wszystkie informacje są dostępne z wysokim poziomem szczegółowości i dokładności, eliminując potrzebę kosztownych procesów digitalizacji.

Projekt oferuje precyzyjny zbiór cyfrowych danych. Daje to odpowiednim władzom bazę danych do efektywnego projektowania bezpiecznych tras dojścia do szkół. Z reguły organy ruchu drogowego dysponują informacjami, gdzie zlokalizowana jest sygnalizacja świetlna, oznakowanie czy wyspy centralne. Jednak podstawą poprawnego planowania ruchu drogowego jest zebranie informacji o niebezpiecznych miejscach (skrzyżowaniach, przejściach) bezpośrednio od uczestników ruchu.

Projekt wspiera władze lokalne w planowaniu ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych tras dojścia do szkół, a jednocześnie wzmacnia zaangażowanie obywatelskie.

Więcej informacji: https://www.spectos.com/de/kunden/data4city-schul-und-freizeitwege/