Projekt Košice 2.0 – Urban Lab

Projekt Košice 2.0

Lokalizacja: Koszyce (Słowacja)

Projekt Košice 2.0 realizowany jest w ramach Urban Innovative Actions Initiative (UIA) Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wspieranie innowacyjnych i eksperymentalnych projektów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Koszyce jako pierwsze miasto na Słowacji odniosły sukces w tym konkursie.

Projekt ma na celu stworzenie kreatywnego ekosystemu, w którym poszczególni interesariusze (władze lokalne, obywatele, przedsiębiorstwa) współistnieją, współpracują i podejmują świadome decyzje mające na celu poprawę jakości życia w mieście. W związku z tym głównym celami są:

  • poprawa jakości życia w mieście poprzez poprawę i rozwój usług miejskich,
  • zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność kulturalną, społeczną i gospodarczą,
  • rozwinięcie sektora kultury i sektora kreatywnego w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt wiąże się z trzema powiązanymi wyzwaniami:

  • przekształcenie się z miasta przemysłowego w miasto cyfrowe i kreatywne,
  • wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca międzysektorowa pomiędzy branżami kreatywnymi a ICT,
  • poprawa niskiego zaangażowania obywatelskiego i zaufania do instytucji publicznych.

„Košice 2.0” to kreatywny ekosystem, miasto z jasną wizją rozwoju poprzez doskonalenie i innowacje usług miejskich, zaangażowanie mieszkańców w swoje działania, tworzenie możliwości współpracy, rozwój branży kreatywnej i IT.

Instytut CX

Rolą Citizen Experience Institute (CX Institute) jest identyfikacja, analiza i przeprojektowanie usług miasta indywidualnie lub wspólnie z innymi podmiotami. CX Institute identyfikuje usługi miasta (sposób ich świadczenia oraz jakość) oraz gromadzi i ocenia dane wykorzystywane do tworzenia lokalnych polityk i strategii. Instytut bierze również udział w tworzeniu Open Data Platform.

Mobilne Laboratorium Miejskie

Mobile Urban Lab (MUL) jest jednostką naukową – punktem kontaktowym pomiędzy Instytutem CX a obywatelami. MUL to samochód wyposażony w nowoczesne technologie cyfrowe, wyświetlacze i czujniki, który służy do:

  • mapowania przestrzeni publicznej (w szczególności nieużywanych przestrzeni w mieście),
  • prezentacji danych z wykorzystaniem VR, AR i innych nowoczesnych technologii,
  • identyfikacji potrzeb i komunikacji z mieszkańcami miasta (co umożliwia im udział w identyfikacji wyzwań miejskich poprzez wydarzenia, dyskusje, ankiety),
  • realizacji interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej.
Programy innowacyjne

Projekt „Košice 2.0” stwarza możliwości rozwiązywania miejskich wyzwań dla startupów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, profesjonalistów z branży IT i branży kreatywnej, a także aktywnych mieszkańców.

Bravo Hub

Budynek Bravo w kompleksie Kasárne/Kulturpark stał się domem dla kreatywnych innowatorów i start-upów. Znajdują się tam FabLab, centrum audiowizualne, przestrzeń Meetup & Community oraz przestrzeń coworkingowa.

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne mają na celu budowanie potencjału na poziomie samorządu, środowiska akademickiego i ogółu społeczeństwa.

Interwencje artystyczne i instalacje sztuki medialnej

Interwencje artystyczne i instalacje sztuki medialnej są sposobem na nawiązanie dialogu z mieszkańcami miasta, pozyskanie danych do badań prowadzonych przez Instytut CX oraz aktywną interakcję ze środowiskiem miejskim.

Więcej informacji: kosice2.sk/en/, www.facebook.com/kosice2.0/

Źródła zdjęć: https://www.cike.sk/en/project/improving-citizen-experience-and-well-being-kscreativity4wb/