Projekt przestrzeni publicznej w Kibera – Urban Lab

Projekt przestrzeni publicznej w Kibera

Lokalizacja: Nairobi, Kenia

Położona w centrum Nairobi i zamieszkana przez ponad 300 000 ludzi, Kibera (największe nieformalne osiedle na świecie) doświadcza wielu problemów, takich jak niepewne warunki mieszkaniowe, konflikty polityczne i ograniczona przestrzeń publiczna. Jej położenie wzdłuż rzeki Ngong oraz słaba infrastruktura drenażowa i sanitarna sprawiają, że jest również bardzo podatna na powodzie.

Obecnie mieszkańcy osady współpracują z Kounkuey Design Initiative (KDI) nad Projektem Kibera Public Space Project, który jest finalistą Prize for Cities 2020-2021. Wspólnie opracowują rozwiązania dotyczące powodzi i innych wyzwań. Tworzą razem sieć zaprojektowanych i zarządzanych przez społeczność przestrzeni publicznych, w których ochrona przeciwpowodziowa oraz zielona i szara infrastruktura są połączone z podstawowymi usługami i udogodnieniami. Każda przestrzeń tworzona przez KDI jest zaprojektowana tak, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i łączy rekultywację rzek i zrównoważoną infrastrukturę melioracyjną z budynkami komunalnymi, przestrzenią dla małych firm i rekreacji oraz zapleczem sanitarnym i pralniczym.

Dostrzegając wyzwania stojące przed Kiberą, a także potrzebę stworzenia nowego modelu rozwoju, KDI rozpoczęło współpracę z New Nairobi Dam Community Group w 2006 roku, aby współzaprojektować pierwszą przestrzeń publiczną w sąsiedztwie. W przeciwieństwie do modelu „zniszcz i wymień”, tradycyjnie stosowanego do budowy infrastruktury w nieformalnych osiedlach na całym świecie, model KDI łączy dostęp do kanalizacji i przestrzeni publicznej bez usuwania istniejących budynków mieszkalnych poprzez rekultywację zanieczyszczonej ziemi i oczyszczanie wysypisk.

Biorąc pod uwagę długie i często kontrowersyjne relacje mieszkańców Kibery z rządem – mieszkańcy w wielu przypadkach nie są właścicielami ziemi, na której żyją, a niektórzy zostali przymusowo wysiedleni. W 2011 roku KDI zaczęło wykorzystywać proces zapytania ofertowego do nawiązywania przejrzystych partnerstw z organizacjami społecznościowymi. KDI określa najpilniejsze potrzeby mieszkańców danego obszaru i wspólnie z mieszkańcami projektuje nową przestrzeń publiczną. Każde zaprojektowane miejsce integruje wiele kluczowych usług poprzez wielofunkcyjne budynki i udogodnienia. Na przykład świetlica w jednym miejscu służy jako miejsce spotkań, szkoła i miejsce kultu, ale jest zaprojektowana tak, aby jej dach przechwytywał wodę deszczową, zmniejszając ryzyko powodzi i nawadniając połączoną szklarnię. Przestrzenie publiczne są samowystarczalnymi i tętniącymi życiem ośrodkami społecznościowymi oraz zapewniają nowe źródło utrzymania dla wielu młodych ludzi z sąsiedztwa, którzy zazwyczaj borykają się z wysokimi stopami bezrobocia.

Od 2010 roku organizacja zbudowała 11 przestrzeni publicznych z partnerami społecznymi. KDI rozpoczęło współpracę z Departamentem Meteorologii Kenii, aby informacje o klimacie i pogodzie były bardziej dostępne dla mieszkańców Kibery, a także innych nieformalnych osiedli w Nairobi. Po dwóch latach lobbowania przez KDI i Slum/Shack Dwellers International, Nairobi Metropolitan Services zatwierdziło specjalny obszar planowania Kibera w 2020 roku, stwarzając formalną okazję do przekształcenia podejścia miasta do rozwoju i lepszego uwzględnienia perspektywy mieszkańców.

Więcej informacji: https://www.kounkuey.org/

Źródło zdjęć: https://www.kounkuey.org/projects/kibera_public_space_project_network