Projekt Wartość dodana – Urban Lab

Projekt Wartość dodana

Lokalizacja: Barcelona, Hiszpania

Smilemuno to organizacja non-profit tworzącą narzędzia edukacyjne dla wpływu społecznego z siedzibą w Barcelonie. W 2018 roku zrealizowała projekt mającym na celu przekształcenie nauczania matematyki w europejskich szkołach podstawowych. Projekt Added Value (tł. Wartość dodana) to inicjatywa, w którą włączyły się szkoły: School with Class Foundation (Polska), Universal Learning Systems (Irlandia) i NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia) i która miała zmienić postrzeganie przez dzieci lekcji z matematyki. Zachęcała do odejścia od teoretycznego podejścia, a zamiast tego przyrównywała wiedzę matematyczną do zjawisk życia codziennego.

Projekt był finansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+ i opierał się na założeniu, że matematyki nie można rozumieć jako niezależnej rzeczywistości, ale że wiedza matematyczna może służyć do rozwiązywania rzeczywistych problemów życiowych. Projekt miał na celu zapewnić narzędzia dla edukatorów, aby mogli nauczać przedmiotu w bardziej zintegrowany i połączony sposób, w odniesieniu do lokalnych i globalnych problemów, które mają wpływ na społeczeństwo.

Z pomocą zespołu nauczycieli i ekspertów został opracowany zestaw materiałów i narzędzi dla szkół podstawowych (dostępny w czterech językach), zawierający pomysły na praktyczne zastosowanie matematyki. Jako materiały uzupełniające stworzono serię dziewięciu plakatów edukacyjnych zatytułowanych Matematyka jest wszędzie. Plakaty przedstawiały różne zawody, których dzieci często nie kojarzą z matematyką, a następnie udowodniono im, że są one w rzeczywistości powiązane ze sobą i opierają się na wykorzystaniu wiedzy matematycznej. 

Każdy z plakatów przedstawiał zawód (kucharz, pilot, artysta, projektant mody itp.), który na pierwszy rzut oka nie wydaje się być powiązany z matematyką. Plakaty miały przekonać uczniów, że ten przedmiot jest w jakiś sposób powiązany z ich marzeniami, ponieważ jest obecny w prawie wszystkich dziedzina życia.

Projekt skierowany był głównie do nauczycieli matematyki, ale także innych przedmiotów, którzy chcieli uczestniczyć w interdyscyplinarnych projektach, zwłaszcza w obszarze STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka i matematyka).

Ostatecznie projekt Added Value zmienił stereotyp nauczyciela matematyki i zainicjował w ten sposób debatę na temat obecnej roli, jaką nauczyciel powinien odgrywać w prowadzeniu uczniów przez współczesny świat.

Projekt wykorzystano w 25 szkołach w czterech krajach angażujących co najmniej 50 nauczycieli i 500 uczniów.

Więcej informacji: http://smilemundo.com/added-value/

Źródło zdjęć: http://smilemundo.com/posters-polish-schools/, https://www.facebook.com/smilemundo.org