Dzielnica U1 – Sam stwórz miasto – Urban Lab

Dzielnica U1 – Sam stwórz miasto

Lokalizacja: Dzielnica U1 w Norymberdze (Niemcy) 

Od 2019 roku w dzielnicy U1 w Norymberdze prowadzony jest z inicjatywy mieszkańców projekt “Sam stwórz miasto”. Celem projektu jest kreowanie rozwoju dzielnicy U1, a głównym jego założeniem wzmocnienie kompetencji miejskich mieszkańców i przetestowanie nowego podejścia do rozwoju sąsiedztwa. 

Ideą projektu skupia się na zachęceniu mieszkańców do spacerowania i odkrywania miejsc w swoim sąsiedztwie, które wymagają przemiany na lepsze oraz uczenia się, jak samodzielnie mogą współzarządzać miastem.  

Każdy bez względu na wiek zaproszony jest do dołączenia do sąsiedztwa U1 i wniesienia własnych pomysłów. W ramach projektu działa Biuro Pomysłów, które pomaga każdemu przekuć pomysł w projekt. Można tutaj złożyć wniosek o dofinansowanie własnych projektów i uzyskać jego dofinansowanie do 40 000 euro. Realizowane są projekty autorskie – w tym stowarzyszeń, instytucji czy firm oraz projekty indywidualne – wszystkich mieszkańców z pomysłami, którzy po prostu chcą zacząć działać aktywnie w swojej dzielnicy.  

Ważniejsze podejmowane działania

  • SPIEL-ECKE: przemiana przestrzeni publicznej wokół stacji metra Maffeiplatz poprzez namalowanie gier ulicznych na chodniku przy wejściu, które w oczywisty sposób zapraszają przechodniów do swobodnej zabawy. Dziesięć różnych gier zostało wspólnie zaprojektowanych z mieszkańcami, w szczególności angażując dzieci. 
  • SOSA-GALLERY: przemiana przestrzeni publicznej wraz z mieszkańcami i artystami za pomocą sztuki street art. „SoSa-Gallery” to działania społeczno-kulturalne, w czasie których ukazywane są historie i sceny z życia mieszkańców pochodzących z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Zachęca mieszkańców, aby ujawnili coś więcej o sobie. 
  • ESSBARE STADT: uczynienie części przestrzeni publicznej jadalnymi. Mieszkańcy w trakcie “warsztatów pomysłów” mogę zgłaszać swoje pomysły na uczynienie tego miejsca atrakcyjnym. Działania oparte są na propagowaniu ekologicznej uprawy żywności w mieście. 

Instytucją finansującą projekt Quartier U1 jest Urban Lab Norymberga, który opracowuje projekty mające inspirowanie obywateli do samodzielnego kształtowania swojego miasta. Kluczowym partnerem jest miasto Norymberga. Realizację ww. działań wspiera także Nationale Stadtentwicklungs-politik w ramach programu „Wspólne projektowanie miasta! Nowe modele rozwoju sąsiedztwa”. 

Więcej informacji: Quartieru1.de Facebook.com/urbanlubue
Źródło zdjęć: quartieru1.de