Dzielnica U1 – Sam stwórz miasto – Urban Lab

Dzielnica U1 – Sam stwórz miasto

Lokalizacja: Dzielnica U1 w Norymberdze (Niemcy) 

Od 2019 roku w dzielnicy U1 w Norymberdze prowadzony jest z inicjatywy mieszkańców projekt “Sam stwórz miasto”. Celem projektu jest kreowanie rozwoju dzielnicy U1, a głównym jego założeniem wzmocnienie kompetencji miejskich mieszkańców i przetestowanie nowego podejścia do rozwoju sąsiedztwa. 

Idea projektu skupia się na zachęceniu mieszkańców do spacerowania po swojej dzielnicy i odkrywania miejsc, które wymagają przemiany oraz uczenia, jak samodzielnie mogą współzarządzać miastem.  

Każdy bez względu na wiek zaproszony jest do dołączenia do sąsiedztwa U1 i podzielenia się własnymi pomysłami na jego rozwój. W ramach projektu działa Biuro Pomysłów, które pomaga każdemu przekuć swój pomysł w projekt. Można tutaj złożyć wniosek o dofinansowanie i uzyskać do 40 000 euro. Realizowane są tutaj projekty autorskie – w tym stowarzyszeń, instytucji czy firm oraz projekty indywidualne – wszystkich mieszkańców, którzy chcą zacząć działać aktywnie w swojej dzielnicy.  

Ważniejsze podejmowane działania

  • SPIEL-ECKE: przemiana wejścia do stacji metra Maffeiplatz poprzez namalowanie gier ulicznych, które w oczywisty sposób zapraszają przechodniów do swobodnej zabawy. Dziesięć różnych gier zostało wspólnie zaprojektowanych z mieszkańcami, w szczególności angażując w to dzieci i ich wyobraźnię.
  • SOSA-GALLERY: przemiana przestrzeni publicznej wraz z mieszkańcami i artystami za pomocą sztuki street art. „SoSa-Gallery” to działania społeczno-kulturalne, w czasie których ukazywane są historie i sceny z życia mieszkańców pochodzących z różnych środowisk społecznych i kulturowych na zaniedbanych skrzynkach elektrycznych.
  • ESSBARE STADT: uczynienie części przestrzeni publicznych miejskimi targami i jadalniami zdrowej żywności. Działania oparte są na propagowaniu ekologicznej uprawy żywności w mieście. 

Instytucją finansującą projekt Quartier U1 jest Urban Lab w Norymberdze, który opracowuje projekty mające inspirować mieszkańców do samodzielnego kształtowania swojego miasta. Kluczowym partnerem jest miasto Norymberga. Realizację ww. działań wspiera także Nationale Stadtentwicklungs-politik w ramach programu „Wspólne projektowanie miasta! Nowe modele rozwoju sąsiedztwa”.

Więcej informacji: Quartieru1.de, Facebook.com/urbanlubue
Źródła zdjęć: quartieru1.de